Marcel Chládek

Marcel Chládek

ministr školství, mládeže a tělovýchovy od 29. ledna 2014 do 5. června 2015.

Osobní údaje

PhDr. Marcel Chládek, MBA se narodil 9. dubna 1968 v Rakovníku.

Vzdělání

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní řízení 2006 v oboru andragogiky v personálním řízení. Titul Master of Business Administration (MBA) získal na Vysoké škole ekonomie a managementu.

Profesní a veřejná činnost

Od roku 2008 senátor Parlamentu České republiky, místopředseda Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, místopředseda Senátorského klubu ČSSD a náměstek hejtmana Středočeského kraje.

V minulosti působil jako učitel na základních a středních školách, poté zastával řadu funkcí v oblasti vzdělávání dospělých např. jako ředitel či náměstek ředitele vzdělávacího institutu.

Od roku 2004 je členem ČSSD.

V roce 2006 byl zvolen do zastupitelstva města Rakovník. Od roku 2008 zastupitel Středočeského kraje, kde působí jako náměstek.

V letech 2005 – 2008 1. viceprezident České asociace vzdělávacích institucí veřejné správy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter