Jan Kněžínek

Jan Kněžínek

Od 10. července 2018 do 30. dubna 2019 ministr spravedlnosti.

Vzdělání

1997 – 2002: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2002 – 2009: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
2004: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Profesní činnost

7/2007 – 7/2018: Úřad vlády České republiky

  • od 7/2015 – 7/2018:  náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády
  • 6/2015 – 7/2015: náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ředitel Sekce Legislativní rady vlády
  • 8/2013 – 6/2015: ředitel odboru vládní legislativy
  • 12/2012 – 7/2013: náměstek ministra a předsedy Legislativní rady vlády a vrchní ředitel Sekce Legislativní rady vlády
  • 8/2010 – 12/2012: ředitel odboru vládní legislativy
  • 3/2009 – 7/2010: zástupce ředitele odboru vládní legislativy
  • 7/2007 – 3/2009: vládní rada – tvorba návrhů právních předpisů a příprava podkladů pro projednání těchto návrhů vládou ČR

1/2003 – 6/2007: Ministerstvo dopravy

Další odborná činnost

6/2015 – dosud: Legislativní rada vlády – člen a místopředseda Legislativní rady vlády
1/2007 – 9/2007: Legislativní rada vlády – člen pracovní komise pro veřejné právo I. (komise pro správní právo)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter