Ing. Martin Kocourek

Ing. Martin Kocourek

ministr průmyslu a obchodu od 13. července 2010 do 14. listopadu 2011

Osobní údaje:

Narozen 23. prosince 1966 v Moravské Třebové.

Vzdělání:

Vystudoval ekonomiku a řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Profesní a veřejná činnost:

V roce 1992 byl za ODS zvolen členem Federálního shromáždění. V období let 1992-1997 patřil k poradcům tehdejšího premiéra Václava Klause. Během procesu ekonomické transformace a privatizace figuroval ve statutárních orgánech řady státních a polostátních podniků (Česká spořitelna, UNIPETROL aj.). Mezi roky 1997-2005 byl členem prezidia Pozemkového fondu. V letech 1998 – 2006 byl poslancem ODS v PČR, kde dlouhodobě zastával funkci místopředsedy rozpočtového výboru. Od roku 2006 je předsedou dozorční rady ČEZ a podniká v oblasti ekonomického poradenství. Dlouhodobě je aktivní v několika neziskových organizacích, k nimž patří i Nadační fond Václava Klause.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter