Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Petr Fiala

Ministrem školství, mládeže a tělovýchovy byl od 2. května 2012 do 17. června 2013. Od 17. června 2013 do 10. července 2013 byl ministrem v demisi.

Osobní údaje

Petr Fiala se narodil 1. září 1964 v Brně.

Vzdělání

V letech 1983-1988 vystudoval český jazyk a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně, poté pracoval jako historik v muzeu v Kroměříži (1988-1989). V roce 1996 se habilitoval na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem politologie v České republice. 

Profesní a veřejná činnost

V osmdesátých letech se účastnil některých občanských aktivit, např. tzv. podzemní univerzity (1984-1989), spoluorganizoval nezávislé studentské hnutí (Revue 88). Po listopadu 1989 krátce působil jako novinář a redaktor, poté se podílel na založení oboru politologie.

Působil mj. jako vedoucí Katedry politologie (1993-2002), Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií (2002-2004), ředitel Mezinárodního politologického ústavu (1996-2004) a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2004); v roce 2002 získal Jean Monnet Chair in European Political Integration, od roku 2005 vede Institut pro srovnávací politologický výzkum.

Ve své vědecké práci se specializuje na srovnávací politologii a evropskou politiku. Je autorem nebo spoluautorem 14 monografií a více než 200 odborných studií publikovaných v řadě zemí, podílel se na řešení mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektů. K jeho nejznámější knihám patří např. Evropská unie (s M. Pitrovou, 2003, 2009), Evropský mezičas (2007, 2010), Katolicismus a politika (1996), Die Verborgene Kirche (s J. Hanušem 2004), Laboratoř sekularizace (2007), Teorie politických stran (s M. Strmiskou 1998, 2009), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (s A. Antoszewskim, R. Herbutem a J. Srokou 2003) a Politika, jaká nemá být (2010). Za svou akademickou činnost získal řadu ocenění u nás i v zahraničí, v roce 2011 byl vyznamenán Zlatou plaketou prezidenta republiky.

Profesor Fiala byl po dvě funkční období rektorem Masarykovy univerzity (2004-2011), nyní zde působí jako prorektor pro akademické záležitosti. Masarykova univerzita (45 tisíc studentů, 5 tisíc zaměstnanců) se pod jeho vedením stala významnou středoevropskou vzdělávací a výzkumnou institucí, je nejžádanější českou vysokou školou z hlediska zájmu uchazečů, zahraniční posluchači tvoří již 14 procent jejích studentů. V tomto období Masarykova univerzita postavila nový kampus, který je jednou z největších staveb a jednorázových investic (220 mil. €) v oblasti vysokého školství ve střední a východní Evropě; v roce 2011 byl schválen projekt Středoevropského technologického institutu (CEITEC) ve výši 5,3 mld. Kč z prostředků evropských strukturálních fondů koordinovaný Masarykovou univerzitou.

Petr Fiala je dlouhodobě činný v institucích a orgánech zabývajících se vysokým školstvím a výzkumem v ČR i v zahraničí. V letech 2005-2009 byl místopředsedou, v letech 2009-2011 předsedou České konference rektorů, na mezinárodní úrovni byl mj. členem Rady Evropské univerzitní asociace (2009-2011). Pracuje v řadě odborných poradních orgánů, Parlamentem České republiky byl v roce 2007 zvolen do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, vládou ČR byl v roce 2002 jmenován členem Akreditační komise (působil zde do roku 2004), v roce 2008 se stal členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je členem mnoha vědeckých a akademických rad veřejných i soukromých vysokých škol a výzkumných institucí v České republice i v zahraničí.

Od září 2011 do května 2012 byl hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter