Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Mgr. Alena Hanáková

Mgr. Alena Hanáková

Ministryní kultury byla od 20. prosince 2011 do 17. června 2013. Od 17. června 2013 do 10. července 2013 byla ministryní v demisi.

Osobní údaje:

Alena Hanáková se narodila 1. září 1958 ve Zlíně. Je vdaná, z prvního manželství má dvě děti Vendulu (nar. 1977) a Jakuba (nar. 1982), má dva vnuky a jednu vnučku.

Vzdělání:

V roce 1977 ukončila maturitní zkouškou Střední pedagogickou školu v Boskovicích. V roce 1998 ukončila pětileté vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Profesní a veřejná činnost:

Alena Hanáková po 16 let pracovala jako vychovatelka školní družiny ve Zlíně. V letech 1993-2002 působila jako učitelka ZŠ Vizovice.

S veřejnou správou má letité zkušenosti nejen z pozice starostky Města Vizovice, ale rovněž ve volených orgánech, do nichž byla zvolena. Zde uvádíme výčet:

 • 2002 – 2006 místostarostka Města Vizovice
 • 2006 – 2010 starostka Města Vizovice
 • 2007 - členka Komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem pro Zlínský kraj
 • 2007 - členka hodnotící komise soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ
 • 2008 – zvolena zastupitelkou Zlínského kraje za Starosty a nezávislé
 • 2008 – členka Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost zastupitelstva Zlínského kraje
 • 2008 – 2010 předsedkyně krajského Sdružení místních samospráv České republiky Zlínského kraje
 • 2010 – zvolena zastupitelkou Města Vizovice za Starosty a nezávislé
 • 2010 – zvolena poslankyní Parlamentu ČR za Zlínský kraj
 • 2010 – členka Volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • 2010 - členka Volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • 2010 – členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • 2010 – členka Podvýboru pro regionální školství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • 2010 – členka Podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • 2010 – členka Meziparlamentní skupiny přátel ČR - Francie
 • 2010 – členka Meziparlamentní skupiny přátel ČR - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • 2010 – členka Meziparlamentní skupiny přátel ČR - Spojené státy americké
 • 2011 – místopředsedkyně Podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Osobní stránky:

www.alena-hanakova.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter