Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

ministryně zdravotnictví

Osobní údaje:

narozena 21. září 1961 v Uherském Hradišti

vdaná, 2 děti

Vzdělání:
 • 2005 – 2011 Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu
 • 2003 – 2007 Doktorandské studium Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc v oboru sociální lékařství
 • 2001 – 2004 Prague International Business School
 • 2001 Registrovaná sestra Česká asociace sester
 • 1997 – 1998 Dlouhodobý kurz „Řízení českého zdravotnictví“, projekt HOPE
 • 1986 – 1992 pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor pedagogika ošetřovatelství
 • 1985 – 1986 IDVZP Brno – atestace ARIP
 • 1976 – 1980 SZŠ Uherské Hradiště – zdravotní sestra
Profesní a veřejná činnost:
 • 2009 – současnost ředitelka VFN Praha
 • 2009 – současnost projektová manažerka
 • 2007 – 2009 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči, statutární zástupce ředitele
 • 2007 pověřená řízením FTNsP
 • 2006 – 2007 FTNsP – náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči, statutární zástupce ředitele
 • 2005 – 2006 zástupce ředitele pro provoz FTNsP
 • 1996 – 2005 FTNsP – náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči, statutární zástupce ředitele
 • 1992 – 1996 FTNsP – vrchní sestra Neurologická klinika
 • 1987 – 1992 FTNsP – staniční sestra JIP, I. interní klinika
 • 1980 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha – sestra u lůžka, sestra JIP
Odborná činnost:
 • 2009 – současnost členka Kolegia děkana 1. LF UK
 • 2008 – současnost místopředsedkyně oborové komise č. 12 IGA MZ ČR
 • 2008 – současnost členka odborného kolegia MZ ČR
 • 2008 – současnost členka správní rady Spojené akreditační komise ČR
 • 2007 – současnost Soudní znalec v oboru zdravotnictví, specializace ošetřovatelství
 • 2007 – současnost členka Rady poskytovatelů MZ ČR
 • 2007 – současnost prezidentka České asociace sester
 • 2005 – současnost předsedkyně redakční rady časopisu Florence
 • 2005 – současnost členka redakční rady časopisu Medical Tribune
 • 2004 – současnost členka rady České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví
 • 2003 – 2007 vědecký sekretář a tisková mluvčí České asociace sester
 • 2002 – 2008 členka představenstva Spojené akreditační komise ČR
 • 2003 – 2005 předsedkyně redakční rady časopisu Sestra
 • 1999 – současnost místopředsedkyně Nadačního fondu FTNsP

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter