Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Daniela Kovářová

ministryně spravedlnosti

od 8. 5. 2009 do 13. 7. 2010

Osobní údaje:

narozena 17. listopadu 1964 v Ostravě

vdaná, 2 děti

Vzdělání:
 • 1983 – 1987 Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně
 • 1979 – 1983 Gymnázium Jízdárenská, Ostrava
Profesní a veřejná činnost:
 • 2009 – současnost členka Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého
 • 2008 – současnost ředitelka Justiční akademie
 • 2005 – současnost vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České advokátní komory
 • 2005 – 2008 předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ČAK
 • 2005 – 2008 členka Výboru pro vnější vztahy ČAK
 • 2005 – současnost členka Jednoty českých právníků, městské sdružení Praha
 • 2005 – 2007 členka Výboru městského sdružení Jednoty českých právníků
 • 2002 – současnost zkušební komisař pro advokátní zkoušky, obor trestní právo
 • 1999 – 2005 předsedkyně Sekce pro trestní právo a obhajobu ČAK
 • 1999 – 2002 představenstvo České advokátní komory
 • 1998 – současnost členka Mensy ČR
 • 1997 – současnost členka Sekce pro advokátní tarif ČAK
Publikační činnost:
 • Rétorika aneb Jak dobře mluvit, jednat a komunikovat, spoluautor s Alenou Špačkovou, Raabe Praha 2008
 • Předpisy o odměňování advokátů (spoluautor), zvláštní číslo Bulletinu advokacie, ČAK Praha 2006
 • Právní předpisy o advokacii, stavovské předpisy a usnesení 3. sněmu ČAK (sestavování a redigování), zvláštní číslo Bulletinu advokacie, ČAK Praha 2003
 • Otázky advokátních tarifů a předpisy s nimi související (spoluautor), zvláštní číslo Bulletinu advokacie, ČAK Praha 2003
 • Otázky advokátního tarifu (spoluautor), zvláštní číslo Bulletinu advokacie, ČAK Praha 2000
 • Advokátní tarif, text s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK (spoluautor), zvláštní číslo Bulletinu advokacie, ČAK Praha 1999
 • spousta odborných článků a fejetonů

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter