PhDr. Petr Mareš, CSc.

PhDr. Petr Mareš, CSc.

Místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje od 15. 7. 2002 do 4. 8. 2004

Narodil se 15. 1. 1953 v Praze. Po ročním pobytu na historické fakultě Varšavské univerzity, vstoupil na Filosofickou fakultu University Karlovy, kde v roce 1978 ukončil studium oboru filosofie - dějepis. Na téže fakultě obhájil v roce 1983 doktorskou, v roce 1988 pak kandidátskou práci v oboru světových dějin. V letech 1980 - 1981 pracoval jako montér v Strojinvestavu v Praze, v letech 1981 - 1984 jako vědecký aspirant, později odborný pracovník v Ústavu československých a světových dějin ČSAV. V letech 1987 - 1988 působil jako archivář Všeodborového archivu, 1988 - 1990 jako vědecký pracovník v oddělení dějin a teorie filmu v Československém filmovém ústavu. Od roku 1990 působil na Fakultě sociálních věd UK, kde postupně zastával funkce tajemníka katedry politologie, proděkana pro studijní záležitosti a vedoucího oddělení amerických studií Institutu mezinárodních studií. V roce 1996 působil v letním semestru na Faculty of History University of Calgary. V letech1998 - 2002 byl předsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR. Je autorem knihy Prezidenti Spojených států (Práh 1994) a spoluatorem II. dílu Dějin zemí Koruny české (Paseka 1992). Spolu s Jiřím Fidlerem napsal knihu Dějiny a NATO (Paseka 1997). Řadu odborných studií a populárně naučných článků publikoval především v časopisech Soudobé dějiny, Iluminace, Dějiny a současnost a Reflex. Je ženatý, má dvě dcery a jednoho syna.

Je předsedou Rady pro výzkum a vývoj, Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů, Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Rady vlády pro národnostní menšiny a Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, místopředsedou Rady vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky a výkonným místopředsedou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter