Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

MUDr. Jozef Kubinyi, PhD.

MUDr. Jozef Kubinyi, PhD.

Ministr zdravotnictví od 14. 4. 2004 do 4. 8. 2004

Narodil se 21.7.1955 v Žilině. V letech 1973 – 1977 studoval lékařství na Univerzitě Komenského v Martině (obor všeobecné lékařství) a posléze tentýž obor na Univerzitě Palackého v Olomouci. V 80. letech získal atestace I. a II. stupně, v roce 1996 pak Evropskou atestaci nukleární medicíny (European board of nuclear medicine) v Kodani. Odbornou kvalifikaci završil v roce 2000 získáním titulu Ph.D. na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1979 působil jako specialista v oblasti nukleární medicíny na několika lékařských klinikách a odborných pracovištích. J. Kubinyi je členem České kardiologické společnosti, České společnosti nukleární medicíny a Evropské společnosti nukleární medicíny. V letech 1999 - 2001 byl členem Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR. Od roku 1994 je veřejně činný jako člen Zastupitelstva města Ostravy, od roku 2000 do roku 2002 jako člen Rady města Ostravy. V roce 2002 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde od června 2003 působil jako předseda Ústřední komise pro zdravotnictví ČSSD. V rámci své veřejné činnosti přijal členství v několika výborech a povýborech se zaměřením na vědu, zdravotnictví a sociální politiku. Jako odborník na přístrojovou techniku působil na Ministerstvu zdravotnictví na pozici poradce. J. Kubinyi byl do roku 1990 členem KSČ, od roku 1992 je členem ČSSD. Mluví aktivně rusky a anglicky, k jeho zájmům patří cestování, turistika a literatura. Je ženatý a má dvě děti. Jmenován do funkce ministra zdravotnictví dne 15. dubna 2004.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter