Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

JUDr. Pavel Rychetský

JUDr. Pavel Rychetský

Ministr spravedlnosti od 15. 7. 2002 do 5. 8. 2003

Narodil se 17. srpna 1943 v Praze. Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1966 a složení soudcovské zkoušky působil na této fakultě jako odborný asistent katedry občanského práva až do roku 1970, kdy musel z politických důvodů odejít. Následně pracoval jako podnikový právník postupně v obchodní agentuře Fortuna, Mladé frontě a ve stavebním bytovém družstvu. Tři roky členem komunistické strany, ze které vystoupil v roce 1969. Spoluzakladatel a prvosignatář Charty 77, spoluzakladatel OF a představitel liberálního klubu OF, později Občanského hnutí (SD), v roce 1995 vstoupil do ČSSD. V roce 1990 byl jmenován Generálním prokurátorem ČR a v červnu místopředsedou vlády ČSFR a předsedou Legislativní rady vlády. Od roku 1992 vykonával advokátní praxi a přednášel politologii na fakultě mezinárodních vztahů VŠE. V letech 1990 až 1992 předseda Jednoty českých právníků, v letech 1992 až 1998 prezident správní rady nadace Pro Bohemia, zakladatel Nadačního fondu občanů Prácheňska. V roce 1996 byl ve volebním obvodu č. 12 (Strakonice) zvolen senátorem s mandátem do 23. listopadu 2002, až do jmenování místopředsedou vlády ČR zastával funkci předsedy Ústavně - právního výboru Senátu Parlamentu ČR. 1998 - 2002 místopředseda vlády a předseda legislativní rady vlády. Zároveň předseda Rady vlády pro výzkum a vývoj, Rady vlády pro záležitosti romské komunity a Rady vlády pro národnostní menšiny. Od 17. října 2000 do 1. února 2001 vykonával funkci ministra spravedlnosti ČR. Je ženatý, má tři děti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter