Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

JUDr. Karel Čermák

JUDr. Karel Čermák

Ministr spravedlnosti od 16. 9. 2003 - 15. 6. 2004

Narodil se 13. 9. 1934 v Praze. V roce 1959 ukončil studia na Právnické fakultě UK, v roce 1963 završil své vzdělání získáním doktorského titulu. Pracovní kariéru započal jako advokátní koncipient postupně v Jihlavě, Pelhřimově, Písku. Od roku 1961 působil jako advokát v Advokátní poradně v Praze, od roku 1990 jako vedoucí společník Advokátní kanceláře Čermák, Hořejš, Myslil v Praze. Činnost v Advokátní kanceláři ukončil k 15. 9. 2003. Karel Čermák není a nebyl členem žádné politické strany. V roce 1968 byl zvolen předsedou tehdejšího Městského sdružení advokátů (MěSA) v Praze. O rok později odmítl vstup do KSČ, stejně jako jakoukoli jinou spolupráci s normalizačním režimem a na funkci předsedy MěSA rezignoval. V roce 1990 byl zvolen předsedou tehdejšího Ústředí české advokacie. Usiloval o prosazení nového zákona o advokacii, který byl schválen v březnu 1990 a nabyl účinnosti 1. 7. 1990. Nato byl podle nového zákona zvolen předsedou České advokátní komory (ČAK) a tuto funkci vykonával do ledna 1994. Poté pracoval střídavě jako místopředseda ČAK a člen jejího představenstva. Podílel se na přípravě nového zákona o advokacii, podle kterého byl v prosinci 1996 znovu zvolen předsedou ČAK. Na tuto funkci rezignoval k 1. 1. 2002. Od počátku devadesátých let se významně podílí na rozvoji mezinárodních styků české advokacie. Již v roce 1991 prosadil přijetí tehdejšího Československa jako pozorovatele do Rady advokátních komor Evropských společenství (CCBE) se sídlem v Bruselu. Od té doby, až do jara 1997, byl vedoucím československé, později české delegace, v tomto evropském orgánu. Opětovně zastával tuto funkci od roku 2000, k 15. 3. 2003 na tento post rezignoval. Aktivně se účastnil prací uvedeného orgánu v oblasti evropské legislativy, zejména rekonstrukce advokátního povolání v postkomunistických zemích, rovného přístupu k právům, volnosti pohybu advokátů v rámci Evropských společenství a jejich usazování v jiných zemích. Byl předsedou výboru CCBE pro středoevropské a východoevropské advokacie (Comité PECO). Je rozhodcem u Rozhodčího soudu při České hospodářské a agrární komoře, při Mezinárodní obchodní komoře ve Vídni, při Světové organizaci pro duševní vlastnictví v Ženevě. Činnost ve všech těchto orgánech JUDr. Čermák přerušil k 15. 9. 2003. Je autorem řady odborných studií z oblasti práv k nehmotným statkům a advokátní etiky. V letech 1996 - 2002 vyučoval na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Karel Čermák je ženatý, má jednoho syna.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter