Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

JUDr. Cyril Svoboda

JUDr. Cyril Svoboda

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí od 15. 7. 2002 do 4. 8. 2004

Narodil se 24.11.1956 v Praze, kde v roce 1980 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1980 - 1983 pracoval jako odborný referent ve společnosti Transgas, následně působil jako notář. V roce 1990 poradce místopředsedy federální vlády pro lidská práva, restituce a vztahy mezi státem a církvemi. Později až do roku 1992 pracoval jako ředitel legislativní sekce v Úřadu vlády ČR, poté do roku 1996 zastával funkci náměstka ministra spravedlnosti ČR. V lednu 1997 byl pověřen dočasným řízením Legislativní rady české vlády, kde od roku 1992 působil jako místopředseda. Od července 1996 náměstek ministra zahraničních věcí pro otázky spojené se vstupem ČR do EU. 2. 1. 1998 - 23.7.1998 ministrem vnitra vlády ČR, současně šéfem delegace, která vedla vyjednávání s představiteli EU o podmínkách přijetí ČR do Evropské unie. Od 23. 7. 1998 do 20.6.2002 předseda petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od ledna 2001 předseda Výboru pro jednací řád a imunity Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Od roku 1996 člen vědecké rady Právnické fakulty UK a Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha. Od roku 1997 místopředseda Evropské komise demokracie prostřednictvím práva (od r.1994 člen). Od listopadu 1995 člen KDU-ČSL. 28. 1. 2001 zvolen lídrem Čtyřkoalice. 31. 1. 2001 rezignoval na funkci 1. místopředsedy KDU-ČSL, 31. 3. 2001 rezignoval na funkci lídra Čtyřkoalice. 2001 - 2003 předseda KDU - ČSL. V období 15.7.2002 - 4.8.2004 místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ve vládě Vladimíra Špidly. Je spoluautorem knihy Komentáře k Ústavě České republiky a učebnice ústavního práva na PF UK a autorem knihy Zákon o mimosoudních rehabilitacích v otázkách a odpovědích. Publikoval řadu odborných studií z oblasti legislativy. Je ženatý, má čtyři syny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter