Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

MUDr. Mgr. Ivan Langer

MUDr. Mgr. Ivan Langer

ministr vnitra a ministr informatiky
(9. 1. 2007 - 1. 6. 2007, ministr informatiky)
9. 1. 2007 - 26. 3. 2009 (demise)
26. 3. 2009 - 8. 5. 2009 (ministr v demisi)

Osobní údaje:
Narozen 1. ledna 1967 v Olomouci. Je ženatý, má dceru Petru a syna Patrika.Trvalé bydliště má v Olomouci.

Vzdělání:
V letech 1981–1985 vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci.
Po absolvování základní vojenské služby v letech 1985–1987 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1987–1993, titul MUDr.).
V roce 1993 začal studovat Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, studium práv dokončil v roce 1998 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.).
V roce 1989 byl členem univerzitního a celostátního stávkového výboru studentů.

Zaměstnání:
V letech 1993–1996 pracoval jako tajemník ministra spravedlnosti ČR.
Od roku 1999 pracuje jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři.
Je rovněž odborným asistentem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuji předměty Legislativní a zákonodárný proces a Média a právo.

Politické funkce:
Od roku 1996 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v letech 1998–2006 zastával funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Od roku 1991 členem Občanské demokratické strany, ve které v letech 1998–2002 vykonával a od roku 2004 opětovně vykonává funkci místopředsedy strany.
Od roku 1999 pracuje jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři.
Je rovněž odborným asistentem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje předměty Legislativní a zákonodárný proces a Média a právo.

Odborná specializace:
Právo, otázky bezpečnosti státu, prevence kriminality – je zakladatelem Nadace Bezpečná Olomouc – a mediální problematika. Věnuje se rovněž dlouhodobému vzdělávání, je zakladatelem občanského sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie.

Životní hodnoty:
„Cením si svobody, jako praktické možnosti ovlivňovat svůj život a zodpovídat za něj. Je pro mě důležité, aby existovaly podmínky pro svobodné rozhodování každého z nás a pokládám za správné, abych k jejich vytvoření a udržení přispíval. Velmi si vážím osobností politiků a státníků W. Churchilla, R. Reagana a M. Thatcherové. Obecně si vážím všech lidí, kteří ve svém životě dokázali překonat nástrahy, úskalí a nepřízeň osudu.“

Zájmy:
Míčové hry bez ohledu na velikost míče (basketbal, volejbal, házená, fotbal, tenis a jiné). Má rád divadlo, výtvarné umění a hudbu.

Osobní stránky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter