Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

MUDr. Džamila Stehlíková

MUDr. Džamila Stehlíková

ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny
9. 1. 2007 - 23. 1. 2009 (demise)

Osobní údaje:
Narodila se 6. 2. 1962 v Alma-Atě, v Kazachstánu. Je kazašské národnosti.
9. 1. 1988 uzavřela sňatek s občanem České republiky Miloslavem Stehlíkem, CSc.
Manželství bylo rozvedeno 23. 6. 1997.
V červnu 1988 se z rodinných důvodů přestěhovala do České republiky.
17. 2. 1992 jí bylo uděleno státní občanství České republiky

Vzdělání:
V roce 1985 ukončila studium 1. Vysoké školy lékařské v Moskvě, obor všeobecné lékařství.

Zaměstnání
1985–1988 pracovala jako vědecká pracovnice a pedagog na katedře psychiatrie Vysoké školy lékařské v Moskvě
únor 1989–srpen 1992 odborná lékařka-psychiatr v NsP Chomutov.
1992–1997 vědecká pracovnice v Národním centru podpory zdraví v Praze a ve Státním zdravotním ústavu. Věnovala se vědecké, publikační, konzultační a pedagogické činnosti se zaměřením na drogovou problematiku, prevenci HIV/AIDS a problematiku diskriminace menšin s rizikovým chováním.
1998–2006 vykonávala soukromou lékařskou praxi v oboru psychiatrie v Chomutově a věnovala se pedagogické a vědecké činnosti na katedře společenských věd Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Osobní stránky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter