Mgr. Ondřej Liška

Mgr. Ondřej Liška

ministr školství, mládeže a tělovýchovy
4. 12. 2007 - 26. 3. 2009 (demise)
26. 3. 2009 - 8. 5. 2009 (ministr v demisi)

Osobní údaje:
Narozen 14. 7. 1977 v Brně.

Vzdělání, akademické aktivity:
2002 Absolvent magisterského studia politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno.
2001 Absolvent magisterského studia religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Brno.
1999 Uzavření bakalářského stupně oboru politologie na Fakultě sociálních studií MU Brno, téma „Politický islám v kontextu blízkovýchodního konfliktu“.
1999 Oceněn ministrem školství České republiky cenou „Talent roku“ za knihu „Církev v podzemí a společenství Koinótés“.
1998 Uzavření bakalářského stupně oboru religionistika s bakalářskou prací „Sekulární a náboženská kritika orientalistiky“ pod vedením PhDr. Miloše Mendela, odborného pracovníka Orientálního ústavu Akademie věd ČR.
1990–1995 Studium na Biskupském gymnáziu v Brně.

Praxe a profesní zkušenosti:
2007 Zvolen sjezdem do funkce místopředsedy Strany zelených pro zahraniční politiku.
2006 Předseda Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR.
2006 Zvolen členem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za Stranu zelených v Jihomoravském kraji.
2004–2006 Poradce Skupiny Zelených v Evropském parlamentu pro politiku soudržnosti a strukturální fondy.
2004 Série přednášek na univerzitách a akademických institucích v jihovýchodní Asii na téma evropské integrace a transformační politiky (Japonsko, Kambodža, Vietnam, Jižní Korea, Hong Kong, Malajsie, Indie, Filipíny, Thajsko).
2003–2004 Poradce Skupiny Zelených v Evropském parlamentu pro otázky rozšíření.
2003–2005 Členem místního zastupitelstva Brno-střed za Stranu zelených, člen výboru pro školství a kulturu.
2003–2004 Místopředseda Strany zelených pro zahraniční politiku.
2003 Publikace knihy Církev v podzemí a společenství Koinótés v Německu (Jede Zeit ist Gottes Zeit. Kirche im Untergrund. Benno Verlag, München 2003).
2001 Člen Česko-německého fóra mládeže při Česko-německém diskusním fóru.
2001 Koordinátor blízkovýchodního kulatého stolu pod záštitou prezidenta Václava Havla (Praha) a koordinátor projektu E-forum v rámci mezinárodní konference Forum 2000
2000 Koordinátor Studentského fóra 2000.
2000 Referent na mezinárodní konferenci o urovnávání kulturních konfliktů a metod usmíření, Gernika, Baskicko (Španělsko).
2000 Absolvent školení pro vedení projektů pro mládež na mezinárodní úrovni, Rada Evropy, Budapešť.
1999 Delegát na mezinárodní konferenci Forum 2000 pod záštitou prezidenta Václava Havla, příspěvek v panelové diskusi „Visions of the Lands in Transition“.
1999 Účast na mezinárodní studentské konferenci Students Forum 2000 na Pražském Hradě pod záštitou prezidenta Václava Havla, téma: Globalization and Values for Education.
1999 Publikace knihy „Církev v podzemí a společenství Koinótés“.
1999–2004 Vedení, příprava a realizace projektů v nevládních organizacích, např. projekt „Multikulturní Brno“ (2001), výstava o vyhnání brněnských Němců v Muzeu romské kultury (2003), česko-německé letní týdny, obnova židovských hřbitovů.
1998 Spoluzakladatel občanského sdružení „Mládež pro interkulturní porozumění“. Mezi lety 1998-2004 realizovalo řadu projektů zaměřených na multikulturní soužití, lidská práva, moderní české a evropské dějiny a jejich tabuizované kapitoly.
1998 Studijní pobyt v knihovně Středoevropské univerzity v Budapešti, grant udělen pražskou pobočkou nadace Open Society Fund v rámci programu Východoevropských stipendií.

Znalost jazyků:
angličtina (výborná), němčina (výborná), francouzština (základní)
Pasivně: polsky, italsky
Základy arabštiny a hebrejštiny


Osobní stránky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter