Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

ministr zahraničních věcí
9. 1. 2007 - 26. 3. 2009 (demise)
26. 3. 2009 - 8. 5. 2009 (ministr v demisi)


Osobní údaje:
Narozen v Praze 10. prosince 1937
Má 3 děti (Jan – 1967, Anna-Carolina – 1968, a Karel-Filip – 1979).
Je rozvedený. V roce 1948 nucený odchod rodiny do Rakouska.

Vzdělání:
1957 studium práv a lesnictví na Universitě ve Vídni, Mnichově a Štýrském Hradci.
Od r. 1965 převzetí správy rodinných statků v Rakousku a Bavorsku.

Profesní a politická činnost:
1984–1991 prezident Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva; v této funkci byl v roce 1989 společně s Lechem Wałęsou vyznamenám cenou Lidských práv Rady Evropy
1989 – návrat do vlasti
1. 1. 1990 – člen kolegia poradců prezidenta Václava Havla
11. 7. 1990 – červenec 1992 kancléř prezidenta Václava Havla
1992 – hospodaření na statcích v jižních Čechách
2002 – vyznamenán řádem T.G.M. III. třídy
od prosince 2004
– senátor Parlamentu České republiky za volební obvod č. 6
– člen senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie
– člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO
od prosince 2006
– předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
– člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Osobní stránky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter