Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

JUDr. Vlasta Parkanová

JUDr. Vlasta Parkanová

místopředsedkyně vlády (23. 1. 2009 - 8. 5. 2009)
a ministryně obrany
9. 1. 2007 - 26. 3. 2009 (demise)
26. 3. 2009 - 8. 5. 2009 (ministryně v demisi)


Osobní údaje:
JUDr. Vlasta Parkanová se narodila 21. listopadu 1951 v Praze. Vyrůstala v Táboře. Je vdaná, manžel se jmenuje Zdeněk a mají jednu dospělou dceru.

Vzdělání:
1970 maturitní zkouška v Táboře
1970–1975 studium na Právnické fakultě UK v Praze
1988 se přihlásila k rigoróznímu řízení na PF UK v Praze a byl jí udělen titul JUDr.

Zaměstnání
1975–1990 pracovala jako podnikový právník, a to převážně v zemědělských organizacích.

Veřejná a politická činnost:
V listopadu 1989 spoluzakladatelka OF v Táboře.
V lednu 1990 kooptována jako poslankyně do Federálního shromáždění ČSSR a stala se členkou ústavně právního výboru.
V červnu 1990 zvolena poslankyní Federálního shromáždění a stala se členkou branného a bezpečnostního výboru, mandátového a imunitního výboru a členkou komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk.
Od podzimu 1992 pracovala v ústředních orgánech státní správy (MZV ČR, MV ČR), vždy na úrovni ředitelky odboru.
V lednu 1997 Ministryní spravedlnosti
V prosinci 1997 postoupila z kandidátky ODA do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Členkou ODA byla od ledna 1991 do února 1998. V parlamentních volbách 1998 byla zvolena do Poslanecké sněmovny jako nezávislá na kandidátce KDU-ČSL, do které vstoupila v červenci 2001. Po celé volební období 1998 až 2002 byla místopředsedkyní ústavně právního výboru.
Ve volebním období 2002–2006 byla poslankyní za KDU-ČSL. Nejprve se stala místopředsedkyní výboru pro obranu a bezpečnost a předsedkyní české delegace při parlamentním shromáždění NATO. V létě roku 2003 přešla opět do ústavně právního výboru, kde byla až do konce volebního období předsedkyní.

V roce 2006 byla znovu zvolena poslankyní za Středočeský kraj, je předsedkyní poslaneckého klubu KDU-ČSL, místopředsedkyní výboru pro obranu a místopředsedkyní ústavně právního výboru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter