Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ing. arch. Daniela Filipiová

Ing. arch. Daniela Filipiová

ministryně zdravotnictví
23. 1. 2009 - 26. 3. 2009 (demise)
26. 3. 2009 - 8. 5. 2009 (ministryně v demisi)

Osobní údaje:
Narozena 9. srpna 1957, vdaná, dvě dcery
Mateřská dovolená v letech 1983 – 1984 a 1992 – 1995
Od roku 1987 v plném invalidním důchodu.

Vzdělání:
V letech 1972 – 1976 studium na Gymnáziu Na Pražačce
V roce 1982 absolutorium na Fakultě architektury při ČVUT

Zaměstnání:
V letech 1982 – 1990 zaměstnána v Krajském projektovém ústavu Praha v ateliéru C-12 u ing. arch. Vladimíra Fencla jako projektant.
V letech 1992 – 1996 zaměstnána v ateliéru Genesis jako projektant
Od roku 1991 podnikání na živnostenský list v oboru konzultace a projektování staveb se zaměřením na bezbariérové stavby a jejich úpravy.
Autorizovaný architekt, člen České komory architektů.
Věnuje se zejména projektům, které řeší problematiku bezbariérovosti. Pomoc právnickým a fyzickým osobám při odstraňování architektonických bariér.
Působí jako konzultant správné aplikace vyhlášky č. 369/2001 Sb. Stavebního zákona, kterou se stanoví obecné požadavky na užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
Věnuje se odborné publikační činnosti v různých periodikách.
Poznatky architekta-vozíčkáře sepsala v knize „Život bez bariér“ vydané v roce 1998 v nakladatelství Grada. Tato kniha řeší problematiku bezbariérovosti i z hlediska psychologického a je určena široké veřejnosti.
V roce 2002 sepsala příručku pro projektanty „Projektujeme bez bariér“, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Od roku 1998 předsedkyní pracovní skupiny za odstraňování bariér při České komoře architektů. V rámci činnosti pracovní skupiny zpracovává podrobný komentář k vyhlášce 369/2001 Sb., který zdůvodňuje jednotlivá ustanovení vyhlášky.

Politická kariéra:
Od roku 1997 člen Občanské demokratické strany
Od listopadu 2000 – dosud senátor v Senátu Parlamentu ČR
Od roku 2000 členka výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

Jazyky:
francouzština (1977 státní zkouška), angličtina (pasivně)

Osobní stránky:
http://www.filipiova.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter