Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jaroslav Bureš

Jaroslav Bureš

Ministr spravedlnosti
2. 2. 2001 - 12. 7. 2002

* 8. 5. 1954 v Mimoni

Po ukončení studií na Právnické fakultě UK v roce 1979 byl jmenován soudcem a v letech 1980 - 1986 působil jako předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 2. V letech 1986 - 1991 pracoval jako soudce Městského soudu v Praze. Od roku 1991 do roku 1992 působil jako soudce Nejvyššího soudu České republiky, následující dva roky jako předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Od roku 1995 zastával funkci předsedy občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu v Brně, od 1.1.2000 funkci předsedy Vrchního soudu v Praze. Ve své právnické praxi se profesně zaměřil na občanské právo procesní, exekuce, konkurs a vyrovnání, rejstříkové právo, závazkové právo a pozemkové restituce. Je spoluautorem několika monografií (Komentář k občanskému soudnímu řádu, Dovolání podle občanského soudního řádu, Zástavní právo v praxi soudů) a autorem řady článků na uvedená témata. Působí jako pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V letech 1986 – 1989 člen KSČ. Od té doby nestraník. 2.2.2001 - 15.7.2002 ministr spravedlnosti. Na podzim roku 2002 se jako kandidát ČSSD zúčastnil první prezidentské volby. Od 16.7.2002 působil jako 1. místopředseda Legislativní rady vlády na Úřadě vlády ČR. Je ženatý, má dvě děti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter