JUDr. Jan Dusík, M.Sc.

JUDr. Jan Dusík, M.Sc.

ministr životního prostředí

Osobní údaje:

narozen 25. dubna 1975, ženatý, má syna

Vzdělání:

 • 2001 – 2002 Univerzita v Oxfordu (M.Sc. in Enviromental Change and Management)
 • 2001 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (udělen titul JUDr.)
 • 1993 – 1998 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (udělen titul Mgr.)

Profesní a veřejná činnost:

 • 2007 – 2009 1.náměstek ministra a ředitel sekce zahraniční, legislativní a státní správy, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 2006 – 2007 náměstek ministra a ředitel sekce legislativní a mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 2005 – 2007 ředitel sekce strategií a legislativy, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 2005 pověřený řízením sekce legislativní a státní správy, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 2004 – 2005 ředitel odboru Evropské unie, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 2003 – 2004 specialista pro právní otázky, Evropská komise – DG životního prostředí Brusel
 • 2002 pověřený řízením sekce zahraničních vazeb, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 2001 – 2003 ředitel odboru evropské integrace, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 1999 – 2001 zástupce ředitele odboru evropské integrace a zmocněnce ministra pro přijetí do Evropské unie, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 1998 – 1999 vedoucí odborný referent specialista, odbor zahraničních vztahů, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 1995 vedoucí ústřední kanceláře Hnutí Brontosaurus

Zapojení do dalších aktivit v životním prostředí:

 • 2008 předseda byra Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva)
 • 2007 – 2009 místopředseda byra Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP)
 • 1994 – 1998 člen Ekologického právního servisu (1994 – 1997 předseda, 1997 - 1998 místopředseda)
 • 1990 – 1998 člen Hnutí Brontosaurus (v letech 1993 – 1995 mezinárodní koordinátor)
 • 1995 – 1997 předseda, Youth and Environment Europe (YEE)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter