Ing. Rut Bízková

Ing. Rut Bízková

ministryně životního prostředí od 15. 4. 2010 do 13. 7. 2010

Osobní údaje:

narozena 19. 7. 1957, vdaná

Vzdělání:

  • 1993 stáž v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii, Vídeň

  • 1986 - 1988 postgraduální studium matematiky

  • Vysoká škola chemicko technologická, Praha

Profesní a veřejné činnosti:

  • 4/2010 - současnost ministryně životního prostředí

  • 2006 - 4/2010 náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí

  • 2004 - 2006 CENIA (česká informační agentura životního prostředí, příspěvková organizace MŽP) naposledy ve funkci zástupkyně ředitele

  • 1999 - 2004 vedoucí oddělení mezinárodních aspektů průmyslové politiky na MPO a poradkyně náměstka ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, hutnictví a stavebnictví

  • 1996 - 1999 ředitelka odboru pro styk s veřejností na Ministerstvu životního prostředí

  • 1994 - 1996 tisková mluvčí uhelných elektráren ČEZ, a. s.

  • 1981 - 1993 Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, obor radiofarmak a instrumentálních metod analýzy jaderných materiálů

Publikační činnost:

Hlavní autorka publikace Životní prostředí v České republice 1989-2004, analýz vývoje průmyslových odvětví a energetiky, zejména ve vztahu k ochraně životního prostředí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter