Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Antonín Baudyš

Místopředseda vlády
od 5. 12. 1989 do 29. 6. 1990

* 9. 9. 1946 Praha

Český technik a politik. Po absolvování Strojní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze působil na ní A. Baudyš od roku 1969 jako pedagog v oboru aplikované optiky, od roku 1988 jako docent, a byl též autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací a vysokoškolských skript.

V roce 1970 se stal členem již znovu "znormalizované" Československé strany lidové a vykonával v ní různé funkce, avšak do popředí politického života vstoupil až v listopadu 1989. Koncem měsíce se stal členem předsednictva strany a své postavení si ještě více posílil, když z ní museli odejít její polistopadový předseda Josef Bartončík a R. Sacher.

Do popředí zájmu veřejnosti se A. Baudyš dostal jako místopředseda české vlády, jímž byl nepřetržitě od poslední vlády České socialistické republiky z prosince 1989 až do června 1992; poté stejnou funkci zastával i v poslední federální vládě J. Stráského. Ve vládě nové České republiky získal důležité křeslo ministra obrany. V této funkci vyvolal velkou pozornost výrokem, že všichni důstojníci armády, kteří schvalovali sovětskou okupaci Československa v roce 1968, jsou vlastizrádci. Brzy poté se novým náčelníkem generálního štábu stal absolvent dvou vysokých vojenských škol sovětské okupační armády. Po řadě afér byl A. Baudyš v září 1994 na návrh své strany z funkce odvolán a nahrazen Vilémem Holáněm. Toho po volbách v roce 1996 vystřídal Miloslav Výborný.

Zdroj: KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter