Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vláda Josefa Korčáka V. (Adamce, Pitry, Pitharta) (18.06.1986 - 29.06.1990)

Josef Korčák - předseda vlády ČSR
(18. 6. 1986 - 20. 3. 1987) životopis

Ladislav Adamec - předseda vlády
(20. 3. 1987 - 12. 10. 1988) životopis

František Pitra - předseda vlády
(12. 10. 1988 - 6. 2. 1990) životopis

Petr Pithart - předseda vlády
(6. 2. 1990 - 29. 6. 1990) životopis

Ladislav Adamec - místopředseda vlády
(18. 6. 1986 - 20. 3. 1987)

Zdeněk Krč - místopředseda vlády
(18. 6. 1986 - 21. 12. 1987)

Jaroslav Tlapák - místopředseda vlády
(18. 6. 1986 - 5. 12. 1989)

František Šrámek - místopředseda vlády
(18. 6. 1986 - 29. 6. 1990)

Bohumil Urban - místopředseda vlády
(21. 12. 1987 - 12. 10. 1988)

Zdeněk Horčík - místopředseda vlády
(20. 3. 1987 - 21. 4. 1988)

Rudolf Hegenbart - místopředseda vlády
(8. 5. 1987 - 21. 4. 1988)

Miroslav Toman - místopředseda vlády
(12. 10. 1988 - 6. 2. 1990)

Petr Mišoň - místopředseda vlády
(5. 12. 1989 - 29. 6. 1990)

Antonín Baudyš - místopředseda vlády
(5. 12. 1989 - 29. 6. 1990)

František Vlasák - místopředseda vlády
(6. 2. 1990 - 29. 6. 1990)

Antonín Hrazdíra - první místopředseda vlády
(6. 2. 1990 - 29. 6. 1990)

Jiří Nikodým - ministr financí (od 21. 4. 1988 financí, cen a mezd)
(18. 6. 1986 - 29. 6. 1990)

Nasťa Baumruková - ministryně práce a sociálních věcí
(18. 6. 1986 - 21. 4. 1988)

Milan Vondruška - ministr školství
(18. 6. 1986 - 8. 5. 1987)

Karel Juliš - ministr školství (od 21. 4. 1988 školství,
mládeže a tělovýchovy)
(8. 5. 1987 - 11. 10. 1988)

Jana Synková - ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
(12. 10. 1988 - 5. 12. 1989)

Milan Adam - ministr školství, mládeže a tělovýchovy
(5. 12. 1989 - 29. 6. 1990)

Milan Klusák - ministr kultury
(18. 6. 1986 - 21. 4. 1988)

Milan Kymlička - ministr kultury
(21. 4. 1988 - 5. 12. 1989)

Milan Lukeš - ministr kultury
(5. 12. 1989 - 29. 6. 1990)

Jaroslav Prokopec - ministr zdravotnictví (od 21. 4. 1988 zdravotnictví a sociálních věcí)
(18. 06. 1986 - 5. 12. 1989)

Pavel Klener - ministr zdravotnictví a sociálních věcí
(5. 12. 1989 - 29. 6. 1990)

Antonín Kašpar - ministr spravedlnosti
(18. 6. 1986 - 5. 12. 1989)

Dagmar Burešová - ministryně spravedlnosti
(5. 12. 1989 - 29. 6. 1990)

Josef Jung - ministr vnitra (vnitra a životního prostředí)
(18. 6. 1986 - 21. 4. 1988)

Václav Jireček - ministr vnitra (vnitra a životního prostředí)
(21 . 4. 1988 - 5. 12. 1989)

Antonín Hrazdíra - ministr vnitra (vnitra a životního prostředí)
(5. 12. 1989 - 29. 6. 1990)

Petr Hojer - ministr průmyslu
(18. 6. 1986 - 29. 6. 1990)

Karel Polák - ministr výstavby a stavebnictví
(18. 6. 1986 - 8. 5. 1987)

Jaroslav Vávra - ministr výstavby a stavebnictví
(8. 5. 1987 - 5. 12. 1989)

Ludvík Motyčka - ministr výstavby a stavebnictví
(5. 12. 1989 - 29. 6. 1990)

Ondřej Vaněk - ministr zemědělství a výživy
(18. 6. 1986 - 5. 12. 1989)

Jan Vodehnal - ministr zemědělství a výživy
(5. 12. 1989 - 29. 6. 1990)

František Kalina - ministr vodního a lesního hospodářství
(18. 6. 1986 - 12. 10. 1988)

Jaroslav Boček - ministr vodního a lesního hospodářství
(12. 10. 1988 - 29. 6. 1990)

Josef Ráb - ministr obchodu a cestovního ruchu
(18. 6. 1986 - 28. 3. 1989)

Karel Erbes - ministr obchodu a cestovního ruchu
(28. 3. 1989 - 5. 12. 1989)

Vlasta Štěpová - ministryně obchodu a cestovního ruchu
(5. 12. 1989 - 29. 6. 1990)

Karel Lőbl - ministr bez portfeje
(18. 6. 1986 - 5. 12. 1989)

Vladimír Šimek - ministr bez portfeje
(18. 6. 1986 - 29. 6. 1990)

Erich Sýkora - ministr bez portfeje
(12. 10. 1988 - 5. 12. 1989)

Jan Motl - ministr bez portfeje
(21. 4. 1988 - 5. 12. 1989)

Bedřich Moldan - ministr bez portfeje
(5. 12. 1989 - 29. 6. 1990)

Jan Motl - předseda Výboru lidové kontroly
(18. 6. 1986 - 5. 12. 1989)

Stanislav Kukrál - předseda Výboru lidové kontroly
(5. 12. 1989 - 6. 2. 1990)

Jitka Zetková - předsedkyně Výboru lidové kontroly
(6. 2. 1990 - 29. 6. 1990)

Zdeněk Krč - předseda České plánovací komise
(18. 6. 1986 - 21. 12. 1987)

Bohumil Urban - předseda České plánovací komise
(21. 12. 1987 - 21. 4. 1988)

František Šrámek - předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
(18. 6. 1986 - 8. 5. 1987)

Rudolf Hegenbart - předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
(8. 5. 1987 - 21. 4. 1988)