Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vláda Jana Šrámka II. (12.11.1942 - 05.04.1945)

29. 8. 2007 9:15

Přehled členů vlády

Jan Šrámek - předseda vlády
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945) životopis

Jan Masaryk - ministr zahraničních věcí
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945)

Juraj Slávik - ministr vnitra
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945)

Juraj Slávik - ministr školství a národní osvěty (pověřen řízením)
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945)

Jaroslav Stránský - ministr spravedlnosti
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945)

Ladislav Feierabend - ministr financí
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945)

gen. Sergej Ingr - ministr národní obrany
(12. 11. 1942 - 19. 9. 1944)

gen. Rudolf Viest - ministr národní obrany (pověřen správou)
(19. 9. 1944 - 5. 4. 1945)

Ján Bečko - ministr sociální péče
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945)

Ján Bečko - ministr zdravotnictví a tělesné výchovy (pověřen agendou)
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945)

Ján Lichner - ministr zemědělství a veřejných prací
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945)

František Němec - ministr hospodářské obnovy
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945)

František Němec - ministr obchodu, průmyslu a živností (pověřen řízením); pak čs. vládní delegát na osvobozeném území ČSR
(12. 11. 1942 - 3. 8. 1944)

Václav Majer - ministr obchodu, průmyslu a živností
(3. 8. 1944 - 5. 4. 1945)

Hubert Ripka - státní ministr (v ministerstvu zahraničních věcí)
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945)

gen. Rudolf Viest - státní ministr (v ministerstvu národní obrany)
(12. 11. 1942 - 5. 4. 1945)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X