Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vlastimil Tusar

Vlastimil Tusar (zdroj: ČTK)

18.10.1880 Praha - 22.3.1924 Berlín
funkční období:
8. 7.1919 - 25. 5.1920
25. 5.1920 - 15. 9.1920

Český soc. dem. politik a novinář. Vystudoval nižší gymnasium a obchodní školu. Původním povoláním obchodní příručí. 1900-1903 tajemník odborového hnutí obchodních zaměstnanců. 1903-1908 redaktor, 1908-1911 šéfredaktor brněnské Rovnosti, jež byla za jeho vedení změněna v deník. 1911-1918 poslanec vídeňské říšské rady. Za 1. světové války zprvu stoupenec prorakouské pozitivní politiky tehdejšího vedení české sociální demokracie, postupně však navázal styky a posléze spolupráci s domácím odbojem. 1917-1918 hrál významnou roli v české politice na říšské radě, na sklonku války vedl důležitá jednání s rakouskou vládou. 27. 10. 1918 informoval telefonicky z Vídně A. Rašína, že situace je zralá pro převrat. 1918-1919 zastupoval ČSR ve Vídni při česko-rakouských delimitačních jednáních. 1918-1921 poslanec NS; od července 1919 do září 1920 předseda vlády "rudo-zelené koalice". V zápasech mezi pravicí a levicí v soc. dem. straně reprezentoval pravicové křídlo; v důsledku prohlubujícího se rozkolu ve straně a narůstající vnitropolitické krize podal v září 1920 demisi své vlády, a umožnil tak jmenování úřednického kabinetu. Od 1921 do své smrti působil jako čs. vyslanec v Berlíně, kde usiloval o normalizaci česko-německých vztahů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter