Dan Ťok

Dan Ťok

Od 4. prosince 2014 ministr dopravy, od 5. do 13. prosince 2017 v demisi.

Nominován na post ministra za hnutí ANO 2011.

Osobní údaje

Ing. Dan Ťok se narodil 4. března 1959, má dvě děti.

Vzdělání

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně Strojní fakultu – katedru tepelných a jaderných strojů a zařízení.

Profesní a veřejná činnost

V letech 1983-1992 pracoval jako projektant – konstruktér parních kotlů v První brněnské strojírně, a.s. V letech 1992-1996 pracoval jako ředitel devize kotlů v ABB První brněnská strojírna, s.r.o.

V letech 1996-1999 působil jako předseda představenstva a generální ředitel v ABB Energetické systémy, s.r.o.

V letech 1999-2003 působil jako Zemský ředitel firmy ALSTOM pro Českou republiku a Slovensko a Generální ředitel a předseda představenstva ALSTOM Power, s.r.o. V letech 2003-2006 působil jako předseda představenstva a obchodní ředitel v Jihomoravské plynárenské, a.s.

V letech 2006-2007 byl generálním ředitelem KKCG Industry B.V. odpovědným za strategický rozvoj společnosti Kovosvit MAS, Kovosvit a.s., ŽDB Group a Bonatrans Group a další rozvoj KKCG Industry B.V. Od roku 2008 do 2014 působil jako předseda představenstva a generální ředitel ve Skanska, a.s.

Dále byl členem Vědecké rady VUT v Brně, Oblastní Hospodářské komory v Brně a President of American Chamber of Commerce.

Dne 4. prosince 2014 byl jmenován ministrem dopravy. 

Jazykové znalosti

Mluví anglicky, německy a rusky.

Osobní stránky

Twitter: twitter.com/tok5934

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter