Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie Úřadu vlády České republiky od roku 1918

20. 12. 2008 16:37

Období první republiky 1918 - 1938

28. října 1918 se začala psát nová kapitola české státnosti. V kontextu výsledků první světové války, především pak vnitřního rozkladu a vojenské porážky Rakousko-uherské monarchie, vznikla ve střední Evropě řada samostatných nástupnických států. Existenci společného státu Čechů a Slováků v průběhu války připravovali a propagovali představitelé zahraničního odboje v čele s Tomášem Garrigue Masarykem, doma pak o jeho praktickou realizaci usilovala řada politiků a veřejných představitelů, nejprve v rámci domácí rezistence, později zcela otevřeně.

Samostatný stát byl vyhlášen v Praze a vztahoval se na české země, o dva dny později se připojila slovenská reprezentace. Z hlediska historické perspektivy bylo spojení Čechů a Slováků v podstatě novinkou, neboť do té doby patřil každý národ do jiné části bývalého soustátí, Češi do Předlitavska, Slováci byli součástí Uher. Novinkou bylo i to, že stát se stal demokratickou republikou. Prvním prezidentem byl v polovině listopadu 1918 zvolen Tomáš G. Masaryk.

Prvním vládním orgánem nového státu - Československa - byl Národní výbor, který původně vznikl jako reprezentativní orgán domácí politiky již v roce 1916. V průběhu let 1917-18 dospěly postupně české politické strany, jediné autoritativní organizace, které národ v této době měl, k přesvědčení, že s rakouskou vládou již nemá cenu dále jednat, že je třeba budoucnost hledat mimo dosavadní rámec monarchie.

V červenci 1918 byl tedy Národní výbor zásadně reorganizován, někdy je dokonce používán termín ustaven, aby na základě výsledků posledních voleb do říšské rady, konaných roku 1911, odrážel předpokládanou sílu českých politických stran. Měl celkem 38 členů. Jeho předsedou se stal patrně nejvýznamnější český předválečný politik, dříve mladočech, nyní představitel sjednocené pravicové politické strany – státoprávní demokracie - dr. Karel Kramář. Místopředsedy byli agrárník Antonín Švehla a čs. socialista Václav Klofáč, jednatelem sociální demokrat František Soukup. Právě jednatel výboru dr. Soukup dostal na starost organizační zajištění činnosti výboru spolu s tajemníkem dr. Františkem Staňkem.

Pokračování v příloze ke stažení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty