Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády ČR pro lidská práva působí v oblasti lidských práv a biomedicíny. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice zejména v kontextu s Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, dále zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování lidských práv a plní úkoly uložené Radou.

Členové Výboru pro lidská práva a biomedicínu:

Zástupci státních orgánů:
 • Mgr. Josef Dlhý, ministerstvo zdravotnictví
 • MUDr. Helena Sajdlová, ministerstvo zdravotnictví
 • Mgr. Jana Jehličková, ministerstvo vnitra
 • Mgr. Stanislava Makovcová, ministerstvo práce a sociálních věcí
 • MUDr. Dana Kuklová, CSc., Generální ředitelství vězeňské služby ČR
 • Mgr. Jitka Šalomounová, Kancelář veřejného ochránce práv (st.zást. Mgr. Petra Matyášová)
Zástupci občanské a odborné veřejnosti a akademické obce:
 • MUDr. Petr Struk
 • Vladimíra Bošková
 • Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
 • Ing. Josef Mrázek, CSc.
 • MUDr. Alena Šteflová
 • Mgr. Barbora Wenigová
 • Mgr. Ladislav Zamboj
 • Mgr. David Zahumenský (st. zástupkyně Kateřina Červená)
 • Mgr. Jiří Prokop, Ph.D. , předseda výboru (od 24.6.2011)

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje Mgr. Jakub Machačka.
email:

machacka.jakub@vlada.cz

 

Připojené dokumenty