Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 9. 2018 18:45

Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Vláda schválila dne 26. září 2018 ukončení činnosti Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a uložila ministrovi kultury každoročně k 30. červnu předložit za uplynulý kalendářní rok Zprávu o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Vládní výbor byl zřízen usnesením vlády č. 178 ze dne 17. března 2014. Ke zřízení tohoto poradního orgánu došlo s cílem, aby na jedné straně vláda získala přehled o tom, jak v praxi probíhá vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, včetně přehledu o probíhajících soudních sporech a jejich vývoji, a aby na straně druhé povinným osobám podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi byla v mezích tohoto zákona poskytnuta potřebná sjednocující metodická pomoc v souvislosti s vykonáváním jejich působnosti podle uvedeného zákona.

Vládní výbor se od svého vzniku sešel celkem na 7 zasedáních. Z toho 4 zasedání proběhla v roce 2014, tedy v období, kdy se formovala metodika aplikace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 2 zasedání byla uskutečněna v roce 2015 a poslední zasedání proběhlo v roce 2016.

Předsedou Vládního výboru byl předseda vlády. Dalšími členy Vládního výboru byli ministři financí, vnitra, kultury, zemědělství a ministryně spravedlnosti.

Na zasedání Vládního výboru byli zváni vždy jeho členové, tajemník Vládního výboru a dále stálí hosté: ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, generální ředitel Lesů České republiky, s.p., generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zástupce Asociace krajů České republiky a zástupce Svazu měst a obcí.

Statut a Jednací řád byly schváleny usnesením vlády č. 178 ze dne 17. března 2014.

První zahajovací zasedání se uskutečnilo dne 24. března 2014.

Členové

Předseda

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky

Členové

JUDr. Alena Schillerová, PhD., ministryně financí

Jan Hamáček, ministr vnitra

Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., ministr kultury

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ministr spravedlnosti

Stálí hosté

Zástupce Lesů České republiky, s.p.

Zástupce Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových

Zástupce Státního pozemkového úřadu

Zástupce Asociace krajů České republiky

Zástupce Svazu měst a obcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X