Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

7. 4. 2017 14:53

33. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Záznam z 33. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj úterý 21. března 2017, 15:00 – 17:00, Lichtenštejnský palác (Hnědý sál).

Přítomné členky a členové Rady vlády

Libor Ambrozek (Český svaz ochránců přírody), Jiří Dlouhý (STUŽ), Rostislav Dvořák (SČMVD), Václav Hlaváček (Agrární komora), Radomír Jahoda (MO), Jiří Koželouh (Zelený kruh), Bedřich Moldan (Česká konference rektorů), Josef Praks (MK), Roman Prymula (MZdr), Bohuslav Sobotka (předseda RVUR), Hana Stelzerová (ČŽL), Ondřej Šejtka (ČRDM), Vladimír Špidla (ad personam), Radim Šrám (AV ČR, v. v. i.), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Petr Švec (NSZM), Milan Taraba (Rada seniorů), Martin Tlapa (MZV), Jarmila Uvírová (AK ČR), Jan Žůrek (CBCSD)

Zástupci omluvených členek a členů Rady vlády

Martin Boruta (MF), Bohumír Dufek (ASO), Vladimír Dolejský (MŽP), Aleš Chmelař (ÚV – SEZ), Otakar Hampl (MZe), Jiří Hrbek (ČSÚ), Dan Jiránek (SMO ČR) Martin Kučera (MPSV), Karla Mališová (MŠMT), Lucie Orgoníková (ÚV - RVVI), Zuzana Růžičková (MV), Vít Sedmidubský (MD), David Škorňa (MMR), Václav Trejbal (SP ČR)

Nepřítomní členové a členky Rady

Robin Böhnisch (PS PČR), Jakub Fischer (Rada vysokých škol), Radko Martínek (Senát PČR), Martina Štěpánková (ÚV – MLP), Tomáš Vrbík (HK ČR), Miroslav Zábranský (MS)

Sekretariát RVUR

Jiří Bendl, Aneta Haimannová, Ondřej Charvát, Anna Kárníková (tajemnice), Jakub Rudý, Alice Šamlotová

Hosté 

Eva Bazgierová (OUR ÚV), Michal Broža (IC OSN), Kateřina Fialková (MZV), Igor Hartmann (MMR), Vanda Horná (MZdr), Tomáš Kažmierski (MŽP), Václav Klusák (OUR ÚV), Karina Kubelková (HK ČR), Pavlína Kulhánková (MPO), Aleš Kuták (OUR ÚV), Markéta Linxová (MŽP), Milan Maděra (OUR ÚV), Zbyněk Machát (OUR ÚV), Sylva Majtnerová Kolářová (OUR ÚV), Martin Polášek (OUR ÚV), Václav Šebek (OUR ÚV), Michaela Valentová (OUR ÚV), Pavel Veselý (MZe), Jaroslava Vráblíková (UJEP)

Program zasedání (po schválených změnách)

1) Zahájení
2) Projednání a schválení návrhu strategického rámce Česká republika 2030 (ČR 2030)
3) Informace o návrhu implementace Agendy 2030 v České republice
4) Vyhodnocení Plánu činnosti RVUR za rok 2016 a projednání Plánu činnosti RVUR na rok
2017
5) Návrh na vznik Pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
a environmentální poradenství
6) Různé
a. Informace o Cenách SDGs a PR aktivitách Úřadu vlády v agendě udržitelného rozvoje
b. Informace o výsledcích jednání Statistické komise OSN k indikátorům Agendy 2030

Seznam příloh zápisu

1) Návrh strategického rámce ČR 2030
2) Podkladová studie k implementaci Agendy 2030 v České republice
3) Zpráva o činnosti RVUR za rok 2016
4) Návrh Plánu činnosti RVUR na rok 2017
5) Návrh na vznik Pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
a environmentální poradenství
6) Prezentace Pracovní skupina pro EVVO a EP
7) Prezentace Indikátory Agendy 2030: Statistický pohled
8) Zápis z jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro hospodářskou
politiku ze dne 27. března 2017

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty