Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

29. 9. 2014 17:16

26. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Záznam z 26. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj konaného ve čtvrtek 4. září 2014, v17:30-19:00 na Úřadu vlády.

Přítomní členové a členky Rady

Libor Ambrozek, Selma Muhič Dizdarevič, Jiří Dlouhý, Milan Feranec, Jakub Fischer, Michal Hašek, Václav Hlaváček, Jiří Koželouh, Bedřich Moldan, Tomáš Prouza, Iva Ritschelová, Norbert Schellong, Bohuslav Sobotka, Jaroslav Staněk, Jindřich Šnejdrla, Vladimír Špidla, Radim Šrám, Jaroslav Šulc, Petr Švec, Jan Zikl, Jan Žůrek

Zástupci omluvených členů a členek Rady

 Jan Gregor (MF), Ivan Jukl (MZV), Petr Kalaš (MŽP), Marie Kostruhová (MV), Martin Kučera (MPSV), Pavlína Kulhánková (MPO), Arnošt Marks (RVVI), Aleš Sedláček (ČRDM), David Škorňa (MMR)

Omluvení členové Rady

Radko Martínek, Radek Špicar

Tajemnice Rady

Anna Kárníková

Odbor pro udržitelný rozvoj a sekretariát RVUR

Jiří Bendl, Jan Mareš

Hosté

Robin Böhnisch (PS PČR), Helena Čížková (MZV), Vladimír Dolejský (MŽP), Martin Kloz (ÚV), Tomáš Kažmierski (MŽP), Petr Lebeda (Glopolis), Oto Novotný (ÚV), Anna Pasková (MŽP), Michal Pícl (ÚV), Marie Petrová (MŽP), Martin Potůček (FSV UK), Vlastimil Tesař (MZV)

Program zasedání

  1. Zahájení, úvodní řeč předsedy Rady, krátký komentář bývalého gestora Rady.
  2. Informace ke jmenování členů Rady.
  3. Změny v organizaci činnosti Rady a informace o vzniku Odboru pro udržitelný rozvoj a jmenování tajemnice Rady.
  4. Představení, projednání materiálu „Návrh rekonstrukce RVUR“ a rozhodnutí o dalším postupu.
  5. Návrhy o vytvoření výborů a hlasování o jejich vzniku.
  6. Informace ke konání Fóra udržitelného rozvoje v roce 2014 a dalším aktivitám Rady v roce 2014.
  7. Informace o aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje.
  8. Různé.

Kompletní záznam ze zasedání naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X