Stránka byla přesunuta do archivu

22. 4. 2016 12:59

Konference "Voda v krajině – naděje pro budoucnost"

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR a Agrární komora ČR uspořádali pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a Ministerstva životního prostředí konferenci "Voda v krajině – naděje pro budoucnost".

Konference v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze se věnovala naléhavým otázkám a potřebám zadržování vody v krajině zejména v souvislosti s nastupující klimatickou změnou. Na jednání zazněly i zásadní referáty, které jsou zároveň vhodným návodem a příkladem správných a účinných postupů pro praxi v regionech, pro organizace, samosprávu, státní správu i soukromý sektor.

Mezi nejefektivnější a klíčová opatření patří správná práce s půdou, která zadržuje největší objem vody, revitalizační opatření v krajině včetně revitalizace říčních toků a náprava předchozích nesprávných zásahů do krajiny i říčních systémů. Potenciál zlepšení odolnosti krajiny vůči rizikům sucha i povodní je značný a skrývá se především ve zpětném doplnění chybějící organické složky do půdy, v důrazu na kvalitní hospodaření s půdou i v posílení biologické složky krajiny, vegetace, ekosystémových služeb, biodiverzity a ochrany vody před znečištěním.

Pro další informace můžete kontaktovat tajemníka Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu RNDr. Jiřího Bendla, CSc. na e-mailové adrese bendl.jiri@vlada.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Zvukový záznam konference "Voda v krajině – naděje pro budoucnost", I. část

Zvukový záznam konference "Voda v krajině – naděje pro budoucnost", II. část

Zvukový záznam konference "Voda v krajině – naděje pro budoucnost", III. část

Zvukový záznam konference "Voda v krajině – naděje pro budoucnost", IV. část

Připojené dokumenty