Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Michal Mejstřík

profesor ekonomie Univerzity Karlovy v Praze - IES FSV UK

Michal Mejstřík se narodil 6. června 1952. Od roku 1997 je profesorem ekonomie Univerzity Karlovy v Praze, kde přednáší kurzy bankovnictví a financí. Tamtéž v letech 1993-2010 jako ředitel vybudoval prestižní české univerzitní pracoviště - Institut ekonomických studií FSV UK. Je členem Společnosti evropských univerzit pro finanční výzkum (SUERF).

Profesor Michal Mejstřík vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze, titul kandidáta ekonomických věd (CSc.) získal za svůj akademický výzkum v oblasti hodnocení projektů a svá studia završil na London School of Economics (1990-91).

Publikoval přes 150 odborných publikací, které jsou zejména v zahraničí hojně citovány. V posledních 18 letech opakovaně působil jako externí konzultant mezinárodních organizací (USAID, Světové banky, Evropské komise ve středovýchodní Evropě i Asii), české vlády a řady korporací samostatně či prostřednictvím společnosti EEIP,a.s.

V říjnu 2010 byl zvolen předsedou Mezinárodní obchodní komory Česká republika (ICC-CR). Od března 2011 je předsedou dozorčí rady Českého aeroholdingu, a. s.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter