Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

21. 9. 2009 11:31

Výsledky jednání vlády 21. září 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

č.j. 1297/09 - bod 2 schůze vlády 16.9.2009

Předkládají: ministři financí, práce a sociálních věcí a ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání vlády: schváleno

3. Úprava použití prostředků vládní rozpočtové rezervy roku 2009 ve výši 1,8 mld. Kč pro realizaci opatření č. 3.3.1. Národního protikrizového plánu

č.j. 1265/09 - bod 12 schůze vlády 16.9.2009

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: schváleno

4. Návrh na jmenování do hodnosti generálporučíka a do hodnosti brigádního generála

č.j. 1331/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: odloženo

5. Návrh na odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

č.j. 1314/09 - bod 13 schůze vlády 16.9.2009

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání vlády: schváleno

6. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíce červenec a srpen 2009

č.j. 1340/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Výsledek jednání vlády: schváleno

18. Průběh a výsledky Konference k osudu majetku obětí holocaustu, pořádané v ČR ve dnech 26.-30. června 2009, a založení a činnost Evropského institutu odkazu Šoa

č.j. 1353/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání vlády: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

7. Součinnost rozpočtových kapitol na další fázi Integrovaného informačního systému Státní pokladna (IISSP)

č.j. 1344/09

Předkládá: ministr financí

8. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2009

č.j. 1348/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

9. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

č.j. 1333/09

Předkládají: předseda vlády a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

10. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta v Jordánském hášimovském království a v Egyptské arabské republice ve dnech 5.- 8. října 2009

č.j. 1341/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

11. Změna usnesení vlády ze dne 25. února 2008 č. 179, o ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v soutěžním dialogu o vybranou veřejnou zakázku

č.j. 1325/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

12. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro spol. JVS Semilská pekárna, s.r.o., za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Richterovy boudy na území KRNAP

č.j. 1335/09

Předkládá: ministr životního prostředí

13. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem stavby „Oprava a odbahnění retenční nádrže Jezero v Jezerném“ v k.ú. Velké Karlovice

č.j. 1336/09

Předkládá: ministr životního prostředí

14. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří a Národní přírodní rezervace Polanská Niva, a to pro vstup osob a pro vjezd vozidel mimo silnice a místní komunikace v k.ú. Polanka, Stará Bělá a Svinov za účelem opravy stávajícího vedení VVN 110 kV č. 615/616 Třebovice - Lískovec

č.j. 1337/09

Předkládá: ministr životního prostředí

15. CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - oplocení pozemku p.č. KN 1698 v k.ú. Mšeno, osada Romanov, žadatelé manželé Alena a Miloš Raškovi, Hloubětínská 373/8, 198 00 Praha 9

č.j. 1338/09

Předkládá: ministr životního prostředí

16. CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - změna umístění části plotu při jeho rekonstrukci na pozemku KN p.č. 491/5 v k.ú. Kokořín, žadatel Jaroslav Pavlis, Strouhalova 2806, 272 01 Kladno

č.j. 1339/09

Předkládá: ministr životního prostředí

17. Žádost Sdružení HOBY KROS Slavičín o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, pro konání motokrosového závodu  „Přebor dětí a mládeže“

č.j. 1349/09

Předkládá: ministr životního prostředí

19. III. fáze poskytnutí dobrovolných příspěvků mezinárodním organizacím a peněžních darů vybraným institucím v zahraničí v rámci kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí

č.j. 1352/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20. Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. října 1996 v Praze

č.j. 1350/09

Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 - 2012

č.j. 1342/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

2. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc srpen 2009

č.j. 1347/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie