Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

18. 5. 2009 13:26

Výsledky jednání vlády 18. května 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

č.j. 271/09 - bod 1 schůze vlády 20.4.2009

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání:

Staženo

2. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012

č.j. 644/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání:

Staženo

3. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a Petra Rafaje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 808)

č.j. 691/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Nesouhlasné stanovisko

4. Návrh poslanců Pavla Severy a Ladislava Šustra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 810)

č.j. 693/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Nesouhlasné stanovisko

5. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 (sněmovní tisk č. 809)

č.j. 692/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Neutrální stanovisko

6. Návrh poslanců Vladimíra Šoltyse a Ladislava Šustra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 811)

č.j. 694/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Souhlasné stanovisko

C. K projednání bez rozpravy: Schváleno

7. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2008

č.j. 695/09

Předkládá: ministr financí

8. Návrh na obeslání 61. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Funchal, Portugalsko, 28.5. - 26.6.2009)

č.j. 699/09

Předkládá: ministr životního prostředí , místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

9. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, konkrétně pro vjezd autobusu dne 22. května 2009 na Lysou horu

č.j. 700/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie