Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

18. 5. 2009 15:25

Vláda se ještě bude zabývat výdaji státu na další léta

Vláda zatím odložila návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012 předložené ministrem financí.

Návrh byl z důvodu potřeby dalších konzultací stažen. Premiér uvažuje o svolání Národní ekonomické rady vlády (NERV) a projednávat jej chce i na poradě ekonomických ministrů.

Stejně tak byl stažen návrh na změnu Listiny základních práv a svobod, který se týká zákazu diskriminace osob se zdravotním postižením. Premiér na tiskové konferenci uvedl, že tento návrh vyžaduje další projednávání.

Vláda se dnes také zabývala navrhovanou novelou zákona o spotřebitelském úvěru. Ministryně spravedlnosti na tiskové konferenci zdůvodnila, proč této novele vyjádřili ministři nesouhlasné stanovisko. Vláda podle jejích slov dospěla k závěru, že záležitost spotřebitelských úvěrů bude řešit transpoziční směrnicí Evropského parlamentu a předložený návrh byl shledán v rozporu s touto směrnicí.

K návrhu zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 vyslovila vláda neutrální stanovisko. Zákon má dle premiéra řadu legislativně technických nedostatků, ale po obsahové stránce s ním zcela souhlasí.

Vláda vyslovila souhlas se změnou zákona o podpoře sportu. Návrh je doplněn o oprávnění a povinnosti provozovatele sportovních zařízení vydat například návštěvní řád nebo mít možnost obracet se na policii o spolupráci. Dosud tato oprávnění náležela pouze majitelům.

Premiér na tiskové konferenci uvedl, že programové prohlášení vlády představí příští pondělí, neformálně se kvůli programu s ministry sejde již tento čtvrtek.

Dále vláda schválila zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2008, návrh na obeslání 61. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Funchal, Portugalsko, 28.5. - 26.6.2009), žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X