Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

18. 5. 2009 13:51

Tisková konference po zasedání vlády, 18. května 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den dámy a pánové vítám vás na tiskové konferenci po zasedání vlády Jana Fischera, kterému předávám slovo.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne dámy a pánové, pokud jde o informace z dnešní schůze vlády tak vězte, že ji jako vždy předcházelo, protože jsme stále ještě v období českého předsednictví, předcházelo jednání výboru pro Evropskou unií na vládní úrovni. My jsme si tam především vyměnili poznatky o svém angažmá po nástupu vlády do těch předsednických agend a samozřejmě jsme se informovali o tom o nadcházejících akcích souvisejících s předsednictvím především o nadcházejících summitech, ale samozřejmě ústředním tématem byla příprava, rozjezd přípravy nebo vyvrcholení přípravy na letní Evropskou radu, která se bude v polovině v polovině příštího měsíce v Bruselu, já jsem v této souvislosti své kolegy rovněž seznámil s průběhem a výsledky své první pracovní návštěvy v Bruselu v úterý 12. května s potěšením mohu konstatovat nebo s uspokojením konstatovat, že ministři nebo ministryně, které zodpovídaly za nástup velmi rychlý do těch agend na přelomu na přelomu vládnutí, takže se těch svých úloh spolu se svými spolupracovníky, že se toho ujali velice dobře a ty akce, které proběhly, proběhly úspěšně. Takže nyní se pokud jde o evropské záležitosti priorita zásadní a koncentrace jediná v přípravách na evropskou radu a na akce všechny, které ji budou podporovat. Pokud jde o vlastní program dnešní schůze, schůze vlády nejprve vás seznámím s tím, co vláda původně v plánu měla a neprojednala a proč. Byl stažen návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, to byl návrh, který předkládal pan ministr Kocáb a týkal se doplnění ustanovení o zákazu diskriminace, tam to bylo rozšíření pro zdravotně postižené osoby. Ten důvod stažení z dnešního jednání vlády je velice prostý, ten materiál nejde pod stůl, ale vyžaduje nějaká další jednání a já jsem jasně minule na vládě dal najevo, že nepovažuju vládu za pokračování připomínkového řízení jinými prostředky, takže se to vrací do procesu nějakých interakcí, které určitě proběhnou a ten návrh se tam po nějakém dalším projednání může vrátit. Neprojednali jsme rovněž návrh střednědobých výdajových rámců rozpočtu na rok 2010 až 2012 čili makrorámec rozpočtu ten důvod opět jediný, já bych rád projednal tento materiál ve středu na poradě ekonomických ministrů nejprve, případně ho konzultoval ještě s ekonomickými odborníky, uvažuji o svolání NERVu na toto téma a bude zařazeno na jednání vlády za týden to jest 25. května. Materiály, které jsme v té části s rozpravou projednali, to byly všechno materiály které mají, měli povahu poslaneckých návrhů zákona nebo novelizace zákona, týkaly se spotřebitelských úvěrů ve dvou případech, tam vláda vyslovila nesouhlasné stanovisko, které krátce odůvodní paní ministryně spravedlnosti a současně předsedkyně legislativní rady vlády. Neutrální stanovisko vláda formulovala k návrhu poslanců Topolánka, Béniše, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 48 až 89 s tím, že vláda si je plně vědoma legitimity, legitimity této kompenzace a podporuje ji, nicméně ta neutralita tohoto stanoviska spočívá v tom že jsme současně byly názoru, že musíme předkladatele informovat o řadě věcných problémů a či nedostatků a především legislativně technických, který ten návrh v sobě obsahuje, je to doporučení, doporučení vlády předkladatelům tohoto návrhů, ale chtěl bych zdůraznit že věcně nebo obsahově s tímto materiálem a s principem ocenění tohoto okruhu osob, tato vláda nemá sebemenší problém. Souhlasné stanovisko vyjádřila vláda v návrhu poslanců Šoltyse a Schustera na vydání zákona o podpoře sportu stručně řečeno, o tom rovněž vám řekne paní ministryně dalších několik slov všecky materiály, byly tři, které byly předloženy pro jednání bez rozpravy, vláda jednomyslně, jednomyslně schválila. Protože se asi budete ptát, rovnou tu informaci z mých úst hned tady všechny v ministryně všichni ministři splnili zadání do pátku doručili svoje segmenty programů návrhů, pasáží do programového prohlášení v současné době se připravuje už první pracovní verze programového prohlášení a já bych ji rád ministrům zaslal do středy do středy do večera ve čtvrtek bychom večer uskutečnili nikoliv formální zasedání vlády k tomuto, ale otevřenou neformální neformální debatu k té verzi, která bude v té době v té době k dispozici, formalizovat potom názor na programové prohlášení a jeho odsouhlasení může proběhnout příští, příští týden. O termínu kdy vláda požádá o důvěru Poslaneckou sněmovnu ještě jednám se šéfem Poslanecké sněmovny panem předsedou, panem předsedou Vlčkem. Tak to je myslím, ze mé strany vše.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu premiérovi a prosím o slovo předsedkyně legislativní rady vlády a ministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se jenom krátce zmínila k důvodům, proč vláda vyjádřila nesouhlasné stanovisko ke dvěma poslaneckým návrhům, ty se oba týkaly navrhované novely zákona o spotřebitelském úvěru s tím, že tyto návrhy měly vztah například k problematice lichvy, a byť si vláda uvědomuje palčivost této otázky a bude se určitě tímto problémem zabývat, tak dospěla k závěru ve shodě s doporučujícím stanoviskem legislativní rady vlády, že záležitost spotřebitelských úvěrů bude řešit transpoziční směrnicí Evropského parlamentu a tedy shledala poslanecké návrhy jako v tomto smyslu jdoucí v rozporu s představami vlády a s přípravou transpoziční směrnice, takže z tohoto důvodu vyslovila vláda nesouhlas k těmto dvěma poslaneckým návrhům. a pokud jde o již panem premiérem zmiňovaný zákon nebo novelu zákona o podpoře sportu, tam šlo o to, že poslanecký návrh navrhoval doplnit do stávajícího zákona o podpoře sportu oprávnění nejenom pro majitele stadionu a sportovních zařízení ale i pro provozovatele sportovních zařízeních například ve vztahu k různým sportovním utkáním, aby i provozovatel měl povinnosti a oprávnění například vydat návštěvní řád nebo požádat o spolupráci policii. takže tam opět vláda ve shodě s doporučujícím stanoviskem legislativní rady vlády podpořila tento poslanecký návrh a vyjádřila s ním souhlas.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji paní ministryni, a teď je prostor pro vaše otázky. Prosím dámy a pánové

ČTK: Já bych se chtěl zeptat na ta jednání s panem předsedou sněmovny, jestli jsem to správně pochopil, předpokládáte mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ano i to není vyloučené, tato varianta je ve hře.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, Váš dotaz.

Prima: Vy jste někteří ministři se dneska viděli úplně poprvé, jak to vlastně to první oficiální jednání vlády probíhalo, jaká byla atmosféra?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Už jsme dál paní kolegyně. První jednání vlády proběhlo hned po jmenování vlády ten pátek 8. května ve večerních, večerních hodinách tak už jsme měli příležitost komunikovat více než před týdnem, dneska už to byla repríza. Takže si myslím, že si na sebe velmi dobře zvykáme, že ten tým začíná fungovat, fungovat dobře, podle mých představ velmi, velmi jsem o to ministry a ministryně žádal a mám dojem, že si velmi dobře zvykají na potřebu komunikace mezi sebou a je důležité, aby k tomu vedli aparáty jednotlivých resortů. Měl by to být styl této vlády.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Já bych to mu, k vaší otázce doplnila pana premiéra v tom smyslu, že skoro všichni jsme se minulý týden setkali ve sněmovně, kde jsme 2 až 4 dny různě trávili, takže i tam byla spousta času se seznámit a už jsme začali pracovat, takže potvrzuji, to co řekl pan premiér.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, doplním, vláda spolu skutečně nekomunikuje pouze v této budově a pouze při zasedání. Prosím, Váš dotaz.

Vařeková, ČRo Radiožurnál: Měla bych dvě otázky, ta první by se týkala toho, jestli nějakým způsobem a jestli ano tak jak, zareagujete na tu výzvu Amnesty International, aby se na tom summitu Evropská unie Čína mluvilo mimo jiné o lidských právech, to by byl ten první, a ten druhý by se týkal toho tendru na likvidaci staré ekologické zátěže, jestli bude vaše vláda kvůli tomu údajnému předražení podnikat nějaké kroky.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Petici a ne Amnesty International, ale předávala mi ji paní poslankyně Jaques a pan poslanec, předseda zelených Bursík. Převzal jsem ji, informoval jsem o ní členy vlády, ne že bych o ní nějak informoval metainfromačně, prostě si to nechali okopírovat. Všichni členové vlády ses ní mohli seznámit. Rozlišme dvě věci, tady proběhne jednak summit Evropská unie – Čína, už jednání řídí prezident republiky, na to bude následovat půl až tři čtvrtě hodiny moje přijetí, přijetí čínského premiéra a budeme mluvit o, to je tzv. bilaterálka, bilaterální jednání a já o způsobu uplatnění výstupů nebo vstupů, jak chcete, z té dnes přijaté petice ještě uvažuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě tam byla druhá otázka týkající údajného předražení těch, té ekologické zakázky.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ano, ekologický tendr, který hýbe českými médii myslím počínaje od soboty až do dneška, já mám dohodu, a ta nevznikla tehdy, když se o tom začalo psát se současným ministrem financí, že pro mne a celou vládu připraví důkladnou rešerši celé té zakázky, celého toho problému, dobrý vhled, charakteristiku dalších, dalších kroků, které by měly, měly následovat já jsem jednoznačně, říkám že tato zakázka by měla dále postupovat jako proces absolutně průhledný jasný zřetelný bez jakýchkoliv zevních ovlivňování spekulací a podobně to je to je první princip, který tam chci uplatnit a navíc jsem přesvědčen a z logiky věci to vyplývá že to poslední definitivní rozhodnutí o realizaci či nerealizaci a o ceně té zakázky už bude v rukou politicky komponované vlády.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím další otázku.

Robert Müller, Reuters: Já bych se zeptal na ty rozpočtové rámce, totiž, proč dnes nebyly schváleny, čeho by se měla týkat ta jednání ekonomických ministrů, které jste avizoval na středu.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já jsem přesvědčen, že to prostě chce nějakou tzv. eskalační proceduru, než to dáme natvrdo na jednání vlády, víte že to je materiál, který byl již předchozím ministrem financí Kalouskem předložen na jednání Topolánkově vládě, tam projednán nebyl. Já bych si udělal lepší úsudek a lépe jsme to zvládli na formálnějším formátu jakým je vláda, chtěl bych si to předjednat v užším kruhu a samozřejmě využít čas a diskutovat to i s odborníky. Je to jedna z nejnáročnějších věcí, je to natavení parametrů rozpočtu nejen na příští rok, ale jak známo až do roku 2012, proto ten odklad, nic jiného v tom není.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji tam byla další otázka.

Z1: chtěl bych se zeptat dvě otázky, jestli jste se nějak bavili v rámci kabinetu o těch sedmadvaceti bodech sociálních demokratů nějak konkrétněji, abyste případně zařadili některé z nich do programového prohlášení, to je první otázka. A druhá co se týká těch kompenzací těm kteří tedy přišli o práci tedy v době komunistického režimu, jestli máte představu jak velká by ta kompenzace měla být, v jaké částce.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Tak odpovím na to odpovím na to, na to první, to byla sedmadvacítka, pardon, už jsem myslel na to druhé, tak odpovídám na to první. Samozřejmě, jak jsem obdržel požadavky z rukou pana předsedy Paroubka, tak jsem se písemně obrátil na jednotlivé členy vlády, na ministryně, ministry, aby mi do středy tohoto týdne, předložili svoje stanovisko za svůj obor působnosti, za svůj resort a samozřejmě tu debatu k té sedmadvacítce povedeme o té přirozené kontextu rozpravy k programovému prohlášení vlády. Paní ministryně může odpovědět.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Na tu vaší otázku odpovím, že podle toho poslaneckého návrhu by ta finanční kompenzace měla být ve výši 15 korun za každý kalendářní měsíc od skončení služebního nebo pracovního poměru do vzniku nároku na starobní nebo invalidní důchod. Nejdéle však do 1. dubna 1991.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Televize Nova

Keblůšek, TV Nova: Já bych se vrátil ještě k tomu programovému prohlášení, vy jste říkal že už vzniká první verze toho programového prohlášení, konzultujete ji nějakým způsobem třeba s politickými stranami, tak abyste měl jistotu, že dostanete důvěru.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: K té konzultaci samozřejmě dojde, ale teď nám dejte ještě trochu čas, my to píšem.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě nějaký dotaz. Česká televize.

Česká televize: Dobrý den pane premiére, já bych kolegu doplnila, do jaké míry myslíte, že se odrazí v tom programovém prohlášení to co by rády tam viděly strany, které nominovaly některé ministry, resp. všechny ministry a do jaké míry se tam objeví něco vlastního. A na paní ministryni bych měla dotaz, co byste paní ministryně prosím pěkně sepsala a předložila stran těch priorit resortu, co se dá stihnout za těch pět měsíců, z vašeho pohledu. Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ona jsou tam takové věci, když začnu dokončením předsednictví, to mi tam nemusejí vkládat politické strany, to vím sám dobře, co tam máme dělat a je to priorita par excellence. Názor na sestavení rozpočtu jako rozpočtu velmi zdrženlivého, to jsem rovněž artikuloval, jakkoliv to bude nesmírně těžká úloha, zejména v předvolebním období před říjnovými předčasnými volbami. Určitě tam bude dost věcí vlastních a mimochodem, návrhy, které dostávám, dostávám od ministrů vlády a nikoliv od politických stran. S výjimkou té sedmadvacítky a tam se podíváme, jak jsme s tím slučitelní či nikoliv.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: ČTK měla ještě dotaz.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Já bych ještě chtěla odpovědět na tu otázku.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Aha, pardon.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Já musím říci, že to, co jsem poslala panu premiérovi, nebyly moje priority, ale byl to výsledek priorit našeho ministerstva. Zpracovávali jsme je dohromady s mými náměstky a celým týmem. Jsou jednoznačné. Dokončení předsednictví, finance, finance, finance. To znamená, dořešit situaci, která bude dost palčivá a tou se budeme muset zabývat už příští týden, a za třetí dokončení legislativního procesu z pohledu těch věcí, které jsou navrhovány v parlamentu a které budeme ještě v průběhu těch pěti měsíců předkládat do vlády.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, teď tedy ČTK.

ČTK: V této souvislosti k těm politickým stranám, znamená to, že žádné jiné politické strany parlamentní se na vás neobrátily s podobným seznamem návrhů, doporučení?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Neobrátily.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Další otázka.

Aktuálně.cz: Já bych se chtěl zeptat, jestli jste projednali či v dohledné době projednáte tzv. náhubkový zákona, jak by ta případná změna, o které jste už dříve hovořil měla vypadat?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já jsem v první řadě obdržel k náhubkovému zákonu dopis od šéfredaktorů rozhodujících deníků, týdeníků, periodik v ČR. Já jsem se tím začal zabývat společně s panem ministrem Kocábem a myslím, tak do deseti či čtrnácti dnů počítám, že se s pány šéfredaktory sejdeme a věci si ještě vyjasníme a potom se dohodneme na eventuálních dalších krocích, které jsou případně v rukou exekutivy. Jinak ten problém mne zajímá, ten problém mi lhostejný není.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Pokud tedy nevidím zvednuté ruce hlásící se o mikrofon, končím dnešní tiskovou konferenci. Děkuji za vaše dotazy, děkuji panu premiérovi i paní ministryni za odpovědi. Těším se nahledanou.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já také. Děkuji, že jste přišli, hezký zbytek dne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 18. května 2009

Související zprávy