Tiskové konference

25. 11. 2021 17:52

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 25. listopadu 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý den, dámy a pánové. Situace s pandemií covid-19 není dobrá a tak jako každý den od rána vyhodnocujeme situaci, přijímáme opatření. Dnes jsem původně plánovanou vládu na zítra svolal už na dnes a ta opatření, která jsme plánovali až od neděle půlnoci, jsme se rozhodli de facto aplikovat okamžitě.

Znamená to, že vláda dospěla k názoru, že z důvodu ohrožení zdraví a v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru jsme vyhlásili nouzový stav na dobu 30 dnů od půlnoci dnešního dne, 26. listopadu, tedy od dnešní půlnoci, na 30 dnů.

My jsme samozřejmě přijali opatření, která jsou nutná a je potřeba samozřejmě vyhlásit nouzový stav. Podle našeho názoru byly naplněny podmínky pro vyhlášení nouzového stavu podle článku 5 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a Česká republika je skutečně ve stavu jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost. My jsme toto rozhodnutí už doručili do Parlamentu, takže v této chvíli Sněmovna má toto naše rozhodnutí.

My jsme dnes měli, taky jsem svolal Radu pro zdravotní rizika a trvala dlouho, dvě hodiny, a hlavně jsme řešili očkování. Očkování je jediné řešení pandemie covid-19 a já znovu chci apelovat na všechny, aby skutečně nevěřili těm různým dezinformacím, že se jedná o experimentální vakcínu. Není to pravda. Všechny vakcíny, které my v Čechách používáme, jsou schválené Evropskou lékovou agenturou.

Dnes doporučila Evropská komise, aby certifikáty o očkování měly platnost devět měsíců od druhé dávky. Je to doporučení a předpokládám, že Ministerstvo zdravotnictví to bude akceptovat.

Další dobrá zpráva je, že Evropská komise a evropská agentura schválila konečně vakcínu pro děti od 5 do 11 let a tato vakcína od firmy Pfizer bude dodána do všech členských zemí ve stejný den, a to 20. prosince 2021. Česká republika v tom týdnu od 20. prosince obdrží 300 000 vakcín pro děti od 5 do 11 let.

My jsme na Radě diskutovali situaci ohledně očkování v očkovacích centrech. Mám dobrou zprávu, že se nám podařilo prodloužit nájemní smlouvu v obchodním centru Chodov až do konce března. Je jasné, že vzhledem k tomu, že není jiné řešení než očkování, budeme muset navyšovat kapacity center a vrátit se k tomu, co jsme tady měli v červnu, kdy jsme dokázali očkovat, myslím, až 126 000 vakcín denně.

Dnes jsme znovu diskutovali na vládě o tom, že jsme přesvědčeni, že musíme zavést povinné očkování. Povinné očkování pro profese ve zdravotnictví, v sociálních službách, hasiče, vojáky a policisty a taky pro seniory 60 plus. Dokonce na základě vývoje hospitalizace na jipkách jsme přesvědčeni, že možná povinnost očkovat se by mohla být od kategorie, věkové kategorie 50 plus.

O tom ještě povedeme diskusi, ale já myslím, že je to nevyhnutelné, že není jiné řešení. Jednoznačně všechny analýzy i v jiných zemích ukazují na to, že vysoká očkovanost znamená nízký stav hospitalizace.

Takže to jsou ty hlavní věci a teď pan ministr zdravotnictví má připravenou prezentaci a bude vás informovat o opatřeních, která vláda schválila.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ano, dámy a pánové, dobrý den i ode mě. Já před tím, než budu hovořit o těch jednotlivých opatřeních, tak si dovoluji odprezentovat vám i občanům důvody, co nás vede k tomu, že jsme jako vláda rozhodli o vyhlášení nouzového stavu a o přijetí příslušných krizových opatření.

Ta situace skutečně není vůbec dobrá. Když se podíváme na vývoj sedmidenní hodnoty té tzv. incidence na 100 000 obyvatel, tak vidíte, že se pohybujeme někde v reprodukčním čísle 1,3 a ten trend je nesporně v tom rizikovém scénáři, kdy při udržení stávajícího trendu šíření epidemie existuje potenciál k brzkému překročení hranice 1 200 nových případů na 100 000 obyvatel týdně.

To, co je pro nás samozřejmě naprosto zásadní, a vidíte, že ta situace v krajích není vůbec dobrá z hlediska počtu hospitalizací, jsou právě predikce hospitalizačních případů pacientů s nemocí covid-19. I zde se pohybujeme spíše na těch rizikových hodnotách. Vidíte, že skutečně ty modelace, které dělá pan profesor Dušek, vlastně každý den je kalibruje, tak ukazují, že ta situace se bude zhoršovat v těch následujících týdnech, že skutečně by mělo dojít ke kulminace někdy kolem vánočních svátků.

Ostatně v tomto týdnu ECDC publikovala velmi podobné odhady pro země, které mají proočkovanost 60 až 80 procent, což je i Česká republika, tak ECDC jednoznačně říká, že ta kulminace by měla proběhnout někde v průběhu nebo spíš v té druhé polovině prosince, a pak tedy by snad ta situace se měla zlepšovat. Ale do té doby ten počet případů, pokud bychom teď nic neudělali, tak se může skutečně výrazně zhoršovat.

Ta riziková struktura prevalence nově nakažených osob s vysokou pravděpodobností navýší zátěž nemocnic. Když se bavíme o té prevalenci, tak to nejsou primárně ti celkově nakažení, to číslo 25 000, 26 000, někdy o něco méně, ale to jsou ti rizikoví, kteří jsou zasaženi, kde skutečně ten pool, ten objem těch pacientů, kteří jsou hospitalizovaní a jsou samozřejmě v riziku, se zvyšuje. Takže v tomto směru v počátku prosince je možné očekávat šest až sedm tisíc hospitalizací v jeden den.

Podobně ten vývoj pozorujeme v případě JIP, byť tady ty nárůsty nejsou naštěstí tak výrazné. Vidíte, že oproti tomu scénáři celkově hospitalizovaných, kde se pohybujeme v možná teď ještě vyšších číslech, než je ten nerizikovější scénář, tak u těch JIP tomu tak není a to je jednoznačně efekt vakcinace. My, kdybychom tady neměli vakcinaci, tak dnes ty JIP jsou naprosto zahlcené, nesporně by tam bylo přes 2 000 případů. A naopak, kdybychom tady měli mnohem vyšší proočkovanost, tak tady vůbec dnes nestojíme, vůbec vláda neřeší žádný nouzový stav a nemocnice by to velmi lehce zvládly.

Ta vakcinace nám zatím drží ty JIP relativně, byť se ta situace v čase zhoršuje, na té nižší lince toho vývoje. I tak ta riziková struktura právě prevalence aktivních nákaz těch nově nakažených s vysokou pravděpodobností zatíží i JIP. V počátku prosince je možné očekávat 900 až 1 100 hospitalizovaných na JIP v jeden den.

Když hovořím o tom, že nám vakcinace drží alespoň částečně ty JIP před nějakým masivním absolutním zahlcením, tak tady jsou data, která to jednoznačně ukazují. A to jsou prostě tvrdá data, která jsou naprosto nezpochybnitelná. Když se podíváme na nově hospitalizované na umělé plicní ventilaci nebo ECMO za poslední období 1. 11. až 20. 11., celkem to bylo 655 pacientů, tak vidíte, že nově přijímaní z těchto pacientů, kteří jsou umístěni na plicní ventilaci nebo podporu mimotělního oběhu, tedy s těžkým průběhem, 490 neočkovaných nebo těch, kteří nemají očkování, 165 kteří mají dokončené očkování. Takže v tomto směru je to naprosto jasné.

Pokud se podíváme na přepočet na 100 000 očkovaných nebo neočkovaných, tak je to 10,5 neočkovaní nebo nedokončené očkování versus 2,7 na 100 000 dokončené očkování. Takže tady na tom grafu si myslím, že to je naprosto nesporné, proč potřebujeme očkovat.

Další graf to ukáže ještě jasněji, že tady se stále hovoří o nějakých absolutních číslech, procentech, ale vy musíte skutečně ty nově hospitalizované přepočíst na 100 000 očkovaných nebo neočkovaných. To jsou ty relevantní údaje. A tady vidíte, že opět nesporně ve vlastně všech věkových skupinách drtivě převažují ti, kteří nemají dokončené očkování nebo jsou vůbec neočkováni, versus ti, kteří jsou očkováni, tedy mají očkování dokončené. Tady v těch všech věkových skupinách skutečně drtivě převažují opět ti, kteří nejsou očkováni. Ti končí na JIP primárně. V číslech v přepočtu na 100 000 je to 21,9 neočkovaných nebo těch, kteří nemají dokončené očkování, versus 7,8 lidí očkovaných.

Pokud se podíváme na pacienty, kteří potřebují umělou plicní ventilaci nebo připojení na ECMO, za období 1. 11. až 20. 11., těch 655 pacientů, kteří za toto období byli hospitalizováni a potřebovali umělou plicní ventilaci nebo ECMO, opět v přepočtu na 100 000 očkovaných nebo neočkovaných, tak opět ve všech věkových skupinách drtivě převažují ti, kteří jsou neočkovaní. Tito lidé s mnohem větší pravděpodobností skončí na ventilátoru na JIP. V přepočtu na 100 000 je to 10,5 neočkovaných nebo nedokončené očkování vs. 2,7 dokončené očkování.

Tato data ukazují, že prostě ten ochranný efekt vakcinace před těžkým průběhem, zdůrazňuji těžkým průběhem, je naprosto neoddiskutovatelný. Ty debaty o tom, že očkovaný se může nakazit, tak jsou naprosto v tomto kontextu irelevantní. Ano, očkovaný se může nakazit, ale ten očkovaný s nejvyšší pravděpodobností neskončí na JIP na té umělé plicní ventilaci, a pokud již skončí, tak jsou to často skutečně velmi polymorbidní pacienti, jsou v seniorním věku.

Ale u těch mladších ročníků jsou to často zdraví lidé, kteří byli nakaženi a stejně skončí na JIP, protože nemají očkování. A ti lidé, kteří se o ně starají, a myslím, že dnes je těch mediálních článků celá řada, tak jednoznačně říkají, že u těchto lidí je ten průběh skutečně velmi progresivní. Že ta delta varianta skutečně zasáhne ty lidi velmi výrazně. A jsou to často velmi mladé ročníky, dvacátníci, třicátníci, čtyřicátníci. Takže v tomto směru skutečně nemůžeme jakkoliv srovnávat to, pokud člověk je očkovaný, nebo není očkovaný, že to riziko je stejné. Je úplně jiné, diametrálně odlišné. A pokud nejste naočkováni, pravděpodobnost, že skončíte na JIP nebo na umělé plicní ventilaci, je výrazně vyšší.

Z těchto všech důvodů, a zejména z těch důvodů, které jsem popsal na začátku v té prezentaci, to znamená ten vývoj počtu nakažených, incidence a zejména počtu hospitalizací, jsme tedy dnes rozhodli o tom, že vyhlásíme nouzový stav na území celé České republiky na 30 dní, s účinností tedy od půlnoci 26. listopadu s tím, že ta krizová opatření, která jsme přijali, která teď stručně popíšu, budou účinná od 18 hodin zítřejšího dne.

Je to z toho důvodu, aby provozovatelé těch akcí, kterých se to týká, měli aspoň částečnou možnost s tím něco udělat, byť chápu, že to je velmi nepříjemné, že to je velmi nekomfortní, a věřte, že mi to nedělá žádnou radost, že opět tady musím stát a opět musím představovat krizová opatření, která skutečně nesporně zasáhnou celou řadu segmentů.

My jsme tedy rozhodli o tom, že ta mimořádná opatření podle pandemického zákona, která regulují maloobchod a služby, se převádí do krizového opatření. To znamená, stále platí veškeré podmínky pro vstup do služeb a restaurací, ten systém O-N. Tady se nic nemění. A nad rámec dosavadních regulací se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasinech v čase mezi 22 hodinou a 4 hodinou 59 minutou.

Dále se zakazuje provozování vánočních, adventních trhů jako takových s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů. Dále se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech s výjimkou vnitřních prostor provozoven stravovacích služeb. To znamená, uvnitř restaurací je možné konzumovat alkoholické nápoje, ale kdekoliv venku na jakémkoliv veřejném prostranství, veřejně přístupném místě je konzumace alkoholických nápojů zakázána.

Také se zakazuje konzumace potravin v nákupních centrech, nejde-li o oddělené prostory restaurace. Týká se to tedy zejména těch tzv. food courtů. To znamená, je možné si koupit to jídlo sebou, sníst si ho mimo nákupní centrum, ale nikoliv na tom daném místě.

Dochází i ke zpřísnění stávajících omezení pro konání hromadných akcí, a to v případě těch obecných hromadných akcí, volnočasových aktivit dětí, dospělých, kdy aktuálně je maximální počet, přípustný počet osob na těchto hromadných akcích omezen na 1 000. Nově tedy maximálně 100 osobám bude umožněn přístup na tyto akce. Jde o různé spolkové, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jiné podobné akce, oslavy, večírky, plesy a podobně. S jedinou výjimkou, a to jsou pohřby, kde tedy žádné omezení není.

Další oblastí jsou kulturní akce, sportovní utkání a vzdělávací akce, které mají zvláštní úpravu, divadlo, film hudba. Tady doposud nebyla žádná hranice pro vstup, myslím početní hranice, pro vstup na tyto akce. Nově bude povolena maximální obsazenost 1 000 osobami. To znamená maximum 1 000 osob na kulturních představeních, sportovních utkáních, vzdělávacích akcích, s tím, že samozřejmě platí nadále to, že všichni musí být buďto očkováni, nebo po prodělání nemoci.

Takže to jsou ta opatření, která tedy byla schválena, krizová opatření v rámci nouzového stavu s účinností od zítřejšího dne 26. listopadu od 18 hodin.

Další krizové opatření se týká nařízení pracovní povinnosti zdravotnickým pracovníkům s účinností od 26. listopadu. Tady vycházíme z různých požadavků a aktuálního stavu zejména v některých nemocnicích, které zajišťují péči o covidové pacienty, ale musí zajistit i očkování, musí zajistit testování. Ty personální kapacity jsou skutečně vytížené na maximum, a proto potřebujeme, aby jim pomohli i další zdravotníci, kteří nejsou v těch nemocnicích.

Já předpokládám, že ve většině případů půjde o dobrovolnou pomoc. Takto to fungovalo i v těch předchozích vlnách, ale pro všechny případy jsme tedy stanovili tuto pracovní povinnost lékařům, zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání a kteří jsou poskytovatelem zdravotních služeb, buďto ve formě ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče, v jejichž zdravotnickém zřízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním covid-19 nebo jsou to zaměstnanci takového poskytovatele.

Tato povinnost se nevztahuje na poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a gynekologie a porodnictví, což jsou tedy tzv. registrující poskytovatelé zdravotních služeb, a také jejich zaměstnance a zdravotnické pracovníky ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu. Tuto povinnost případně mohou využívat poskytovatelé zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním covid-19.

To jsou tedy veškerá opatření, která vláda dnes přijala. Děkuji za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a pan vicepremiér Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, dobrý den, dovolte, abych ještě upřesnil některé restrikce, respektive režimová opatření v rámci obchodů a služeb.

Zůstává tedy v platnosti to, že všechny služby jedou v režimu očkování nebo prodělaná nemoc. Na tom se nemění vůbec nic. Zůstávají všechny obchody v tom režimu tak, jak bylo doposud, to znamená, jsou tam pouze tzv. režimová opatření, jako je jeden člověk na deset metrů čtverečních, 1,5 metru rozestupy, dezinfekce, respirátory atd. Totéž platí pro obchodní centra. Není tam žádné omezení s výjimkou režimových opatření typu 1,5 metru od sebe, řízení front a podobně.

Nicméně, změna je, jak už zde padlo, v tzv. food courtech v obchodních centrech, které budou moci fungovat pouze v režimu s sebou, take-away, a u restaurací, ale nejenom u restaurací, ale u všech provozoven, kde jsou hudební aktivity, taneční aktivity, herní aktivity a další, kde bude otevřeno pouze do 22 hodin.

Dovolte ještě, abych upřesnil ty tzv. adventní trhy. Ano, platí to, že nebude moci být provozován adventní trh, nicméně, nebo adventní trhy, úplně přesně se jedná o tzv. příležitostné trhy zřízené pro předvánoční období, nicméně tzv. celoroční tržiště, kde se prodává ovoce, zelenina, maso atd., které všichni známe, ta budou moci zůstat otevřená. Nicméně nebude moci tam probíhat konzumace pokrmů a pití na místě.

Pro podnikatele v kultuře platí to, co zde platí pro třeba i sportovní aktivity, jak už zde padlo, to znamená do tisíce návštěvníků za předpokladu, že na té akci kulturní budou návštěvníci sedět, tak mohou být provozovány.

Pro všechny tyto omezené aktivity bude platit systém kompenzací, který jsme představili v pondělí. My jsme představili čtyři druhy kompenzace, tzv. nákladovou kompenzaci ve výši 40 proocent, kompenzaci na zaměstnance ve výši 300 korun. Bude v nejbližších dnech schválen program Antivirus B. A současně pro všechny živnostníky, nikoli tedy pouze sektorově, ale pro všechny živnostníky, jimž klesne příjem o 30 procent a více, tak bude moci být čerpán kompenzační bonus ve výši 1 000 korun. To platí i pro ta malá s. r. o. Ty programy tak, jak jsem je říkal, platí při poklesu tržeb 30 procent a více.

Současně začínáme pracovat na tom, že u uzavřených provozoven, protože některé ty provozovny skutečně budou uzavřeny, kde může dojít k obratu a jeho poklesu o více než 50 procent, tak ještě připravíme jiný režim, který by s největší pravděpodobností, pokud to tak odsouhlasí vláda, kopíroval ten režim jarní.

Takže zjednodušeně řečeno tam, kde by byl ten pokles o více než 50 procent, což může nastat třeba u těch food courtů, tak potom by ta kompenzace nebyla 40 procent, ale 60 procent. Zjednodušeně řečeno, tedy ty méně omezené provozovny by jely v tom režimu 40 procent kompenzace nákladu nebo 300 korun na hlavu, ty více postižené provozovny, které jsou buď zavřené, anebo zásadním způsobem omezené, tak by měly kompenzaci 60 procent, případně 500 korun na hlavu tak, jak to bylo v jarních měsících.

Program Antivirus zůstává pro všechny stejný a kompenzační bonus rovněž zůstává pro všechny stejný. Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, dotazy, Česká televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli podle těch vašich predikcí, jak máte spočítáno, jak rychle tato opatření dovedou nákazu zbrzdit? Jestli to znamená, že tedy nemocnice situaci zvládnou i bez té úplné uzávěry, jak mají třeba v Rakousku, na Slovensku, anebo máme čekat za pár dní nějaké případné další zpřísnění? Protože třeba ještě v úterý jste říkali, že není potřeba nouzový stav. Prosím druhý dotaz: Mluvilo se také o tom, že se bude řešit, jestli by se měli testovat i očkovaní, kteří se potkají s někým nakaženým, s nějakým rizikovým kontaktem. Doporučuje to i Anticovid tým, tak jestli jste rozhodli, případně jak? A pak ještě taková otázka pod čarou jenom: Proč už nechodí na tiskové konference šéf Ústředního krizového štábu pan Hamáček, protože při těch minulých vlnách byl viditelnou osobou? Zeptala bych se jeho, vím, že je to otázka na něj, ale není tady, tak jestli je to nějaká vaše strategie, společná, domluvená? Děkuju.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych rád reagoval, co jste říkala, že jsme v úterý říkali, že není potřeba nouzový stav.

Klára Bazalová, Česká televize: Po domluvě s hejtmany.

Andrej Babiš, předseda vlády: Paní redaktorko, musíte to říct celé, jo? Zase jste to vytrhla z kontextu. V sobotu jsme dostali informaci z krajů, že chtějí nouzový stav, ano? A my jsme na to reagovali, že je tady nějaký krizový zákon. Dokonce pan hejtman Grolich nás vyzýval, abychom vyhlásili nouzový stav, a na to konto my jsme se v úterý přes video konferenci jsme jednali s hejtmany a všichni konstatovali, že žádný nouzový stav nechtějí a nepotřebují. Tak říkejte to správně, jak to je. Ano, ta situace se vyvinula tak, že jsme k tomu dospěli, že je potřeba vyhlásit nouzový stav, a to v tom kontextu těch opatření, která vláda dnes rozhodla.

A co se týče pana Hamáčka, tak my samozřejmě se ptáme na vládě, že kdo má zájem jít na tiskovou konferenci. Ale já, pokud vím, on má Ústřední krizový štáb, kde vlastně reaguje na tu situaci, tak, zkrátka, dnes tady není.

Můžete to dokončit ještě.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já to dokončím. My v tuto chvíli skutečně cílíme na ta místa, která z našeho pohledu představují největší riziko, která jsou i nejhůře kontrolovatelná, kde je největší koncentrace osob, kde hrozí výrazná mobilita možná i z celé republiky, typu vánoční trhy např. v Praze na Staroměstském náměstí, kde víme, že tam jezdí často lidé z celé republiky se podívat. Zkrátka, skutečně cílíme tam, kde z našeho pohledu i po konzultaci s paní hlavní hygieničkou a s dalšími je to riziko šíření nákazy největší.

Nejdeme do fáze lockdownu ve smyslu plošného zavírání obchodů a podobně, ale skutečně tam, kde je velká koncentrace osob na jednom místě, kde často nejsou žádné respirátory, kde to šíření nákazy víme, že se děje a je tam v tomto směru výrazné riziko. Já pevně věřím, že skutečně se nám podaří zvládnout tu situaci do Vánoc, že ta predikce, kterou jsem ukazoval, se nenaplní. Je jasné, že musíme teď počkat na nějaké vyhodnocení těch opatření v čase, ale předpokládáme, že počet sociálních kontaktů v těch rizikových provozech by se tímto měl výrazně snížit.

Pokud jde o otázku testování očkovaných, dnes jsem to probíral s paní hlavní hygieničkou. To není věc, která by byla řešena na vládě. Je to otázka metodiky, kterou vydává hlavní hygienička, která o tom včera jednala s řediteli krajských hygienických stanic. Na tom jednání, které jsme měli, proběhla tam nějaká shoda na tom konceptu a já předpokládám, že v řádu dní maximálně by tedy měla být ta metodika uvedena do praxe tak, aby podle ní krajské hygienické stanice postupovaly.

Včera si to kolegové vyříkávali, respektive nastavovali. Ta koncepce je připravena a týká se skutečně těch významných kontaktů, například v domácnosti, pokud skutečně někdo je naočkován, v domácnosti má pozitivního člena rodiny, domácnosti, tak že by skutečně byl otestován. Z našeho pohledu je to na místě, byť znovu opakuji: To, že se někdo nakazí a je očkovaný, určitě se stát může, byť podle všech dat a studií ta jeho infekčnost je výrazně nižší, zhruba o 60 procent a taky ta virová nálož klesá mnohem rychleji u něj než v případě neočkovaného. Ae především ten neočkovaný se nedostane s mnohem vyšší pravděpodobností do té nemocnice.

Takže skutečně nechci úplně přistoupit na to, aby se říkalo, že očkovaní a neočkovaní jsou v tomto směru stejně rizikoví. Není to tak, ale na druhou stranu vnímáme to, že ta nákaza u nich se projevit může a v takovémto případě tedy ta metodika by měla být akceptována a aplikována v praxi.

Klára Bazalová, Česká televize: Jenom jestli jsem správně rozuměla, takže podle vás do Vánoc by se ta situace měla zvládnout i bez plošné uzávěry?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já se domnívám, že ano, ale já v tuto chvíli vám mohu říct jedině to, že teď jsme přijali tato opatření. Ta platí od příštího, nebo od zítřka. Pojďme si je vyhodnotit alespoň v nějakém čase deseti dnů, abychom viděli, jaký dopad ta opatření v té praxi mají.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima.

Pavlína Fabiánová, CNN Prima News: Můžu se zeptat, budou se otevírat nějaká nová očkovací centra tedy a kde?

Andrej Babiš, předseda vlády: Otevře se Černý most v pondělí.

Pavlína Fabiánová, CNN Prima News: A která nemocnice ho bude mít na starosti, protože vím, že Motol to odmítl.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Andrej Babiš, předseda vlády: A funguje Chodov. Já bych chtěl všechny vyzvat, aby chodili na Chodov, to je nejlepší.

Pavlína Fabiánová, CNN Prima News: A kterou…

Andrej Babiš, předseda vlády: Můžu mluvit?

Pavlína Fabiánová, CNN Prima News: Ano, pardon.

Andrej Babiš, předseda vlády: To je nejlepší očkovací centrum, bez registrace, mají kapacitu, dokážou očkovat až 1 200 denně. Spravuje to IKEM, funguje to perfektně. Takže není problém jít na Chodov a naočkovat se bez registrace, bez čekání. Například včera naočkovali jenom 864. Takže podařilo se nám prodloužit tu smlouvu a za úkol má teď samozřejmě Integrovaný centrální řídicí tým znovu vybudovat ty kapacity, protože pokud nová vláda podpoří ten náš názor jednak o zavedení povinného očkování od 1. února 2022, jednak samozřejmě zkrácení třetí dávky ze šesti na pět měsíců zatím pro 60 plus a ty chronické pacienty, tak samozřejmě ten nápor bude na očkovací centra vysoký.

Dnes jsme diskutovali hlavně o očkování dětí. O tom předpisu, že musí být přítomen pediatr. Ano, takže to ještě musíme dořešit, protože je tam 1 400 dětí, které čekají a čekají dlouho a je potřeba zapojit selský rozum a podle mého názoru jde o to, aby se očkovaly děti hlavně v nemocnicích, tam, kde jsou pediatři. Takže to taky chceme vyřešit a zkrátit ty lhůty, protože, bohužel, u dětí je to právě nejdelší, ale musíme to, zkrátka, dostat na úroveň čekání u dospělých, které je de facto minimální.

Pavlína Fabiánová, CNN Prima News: Můžu ještě jeden dotaz? Jakým způsobem chcete více motivovat praktiky k tomu, aby více proočkovali svoje seniory, svoje pacienty-seniory? Protože řada pacientů čeká třeba i několik týdnů na první dávku.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ano, paní redaktorko, pokud bychom teď vznikli, tak ideální stav českého zdravotnictví by byla jedna pojišťovna, která by řídila celé naše zdravotnictví přes peníze. A naše vláda meziročně navýšila prostředky do zdravotnictví a do pojišťoven o 90 miliard. My jsme opakovaně prosili, žádali praktiky, zavedli jsme motivace. Od 1. 9. mají praktici 380 korun za přesvědčení nově vakcinovaného seniora 65 plus a od 15. listopadu VZP zavedla bonus pro prvovakcinované seniory ve výši 500 korun těch potravinových doplňků. Takže každý senior, který se nechá poprvé naočkovat od 15. listopadu, půjde do lékárny, koupí si za 500 korun potravinové doplňky, pošle to na VZP, VZP to zaplatí.

Psali jsme dopisy. Dali jsme praktikům veškerý seznam nenaočkovaných, a to udělala VZP, nenaočkovaných seniorů. Ano, je jich asi těsně pod 300 000, ale z nich asi 59 000 překonalo covid. Takže je potřeba, aby praktici přesvědčovali aktivně, aktivně své klienty a tam ta spolupráce funguje hlavně přes VZP. My na praktiky nemáme žádný dosah, ani kompetenčně, ani finančně, ale samozřejmě s panem Šonkou mluvíme, pan Šonka je i v novém týmu pana Válka. Takže to je ta cesta, aby zkrátka ještě více praktiků se zapojilo do přesvědčování svých klientů, kteří nechtějí chodit do nemocnic, ale jsou zvyklí chodit jenom k praktikům.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Seznam Zprávy.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Já mám dva dotazy. Vy jste tady mluvili o tom, že Evropská komise doporučila, aby certifikát platil devět měsíců od druhé dávky. Plánujete něco podobného zavést i v Česku? Tedy to, že by si lidé museli vlastně po těch devíti měsících zajít pro třetí dávku, aby měli zelenou Tečku, pokud ano od kdy? A druhý dotaz ohledně povinného očkování pro vybrané profese. Koalice ve Sněmovně jsou proti tomu. Předjednávali jste si nějakou podporu, případně, pro to, aby byly pro i ony? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: My nepotřebujeme žádnou podporu. Je to rozhodnutí ministra zdravotnictví. Dokonce ani není to vláda.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: A pokud jde o těch devět měsíců. Ano, my jsme dnes čekali, jaké bude doporučení Evropské komise. Ono se pak ještě musí propsat tzv. do toho nařízení o certifikátu o očkování nebo prodělání nemoci. Samozřejmě ten certifikát, který všichni používáme, ale toto se týká tedy očkování, a to nařízení platí pro celou Evropskou unii. A my předpokládáme, že tedy touto cestou půjdeme. Dává to největší logiku tak, aby ten certifikát pak lidem, našim, platil těch devět měsíců, i pokud jedou do zahraničí, aby to bylo zkrátka sjednoceno. Já si myslím, že není úplně dobře, aby každá země to měla jinak.

Takže já si myslím, že ten návrh Evropské komise je rozumný. Tam původně byla debata o dvanácti měsících, což mi přijde poměrně dlouhá doba. Těch devět měsíců si myslím, že je něco, co jsme schopni zvládnout a implementovat i u nás. Teď na tom aktuálně kolegové budou pracovat. Je to věc, kterou jsme řešili dnes.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, pane premiére, vy jste řekl, že děláte všechna opatření, abychom nešli do lockdownu. V situaci, kdy sousední země Rakousko a Slovensko, ve kterých je covidová situace, řekněme, poměrně podobná, podobně nedobrá jako v České republice, lockdown již vyhlásili. Můžete říci, že vlastně dokud vy nepředáte moc vládě Petra Fialy, až bude jmenována, že vaše vláda vylučuje lockdown po celou tu dobu? A další věc: Jestliže avizujete, že od 1. prosince má platit možnost naočkovat se potřetí tím boosterem pro chroniky a pro lidi nad 60 let, můžete garantovat, že ti lidé nebudou několik týdnů čekat marně na termín někde v nějaké fakultní nemocnici, protože předpokládám, že řada z nich nebude chtít čekat dvě hodiny někde v nákupním centru a budou chtít jít do fakultních nemocnic, jestliže velkokapacitní očkovací centra byla zavřena. Čili jestli uvažujete o tom, že by se znovu otevřela centra typu, jaké bylo O2 například, nebo nějaká další, anebo jakou dáte garanci těm lidem, že vy jim sice říkáte, že se už po pěti měsících mohou naočkovat potřetí, ale že nebudou třeba další měsíc a půl na to čekat? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ale to jsem říkal, že Integrovaný centrální řídicí tým dostal za úkol znovu budovat ty kapacity s výhledem toho, že tam bude ta povinnost. Znovu opakuji, to je naše přesvědčení a to, že budoucí ministr zdravotnictví je proti, tak to je jeho problém, a pokud nastoupí, tak to zruší, tak to bude jeho zodpovědnost. Za nás je to jednoznačné. A my neděláme politická rozhodnutí. My děláme rozhodnutí, abychom maximálně ochránili zdraví našich lidí. 

A ano, my to očkování třetí dávkou vlastně, že se nemusí čekat šest měsíců, ale stačí pět měsíců, je až 1. 12. z titulu nastavení systému registrace a rezervace. Ale, pane Kopecký, dnes na Chodově, myslím, že jsou otevření, kolik je hodin, do 20.00, vás naočkují třetí dávkou, protože oni fungují jiným systémem. Oni fungují tak, že vás naočkují bez rezervace, a potom vás dají do systému. Je to určitě anomálie, ale samozřejmě i praktik, pokud si vezme odpovědnost, tak vám může tohle naordinovat. Takže my děláme všechno pro to, aby to fungovalo, a musíme znovu budovat ta centra. O2 Aréna, to bylo, podle mého názoru, nejlepší očkovací centrum snad na světě z hlediska výkonu a pravděpodobně znovu se obrátíme na skupinu PPF, ale vracíme se do těch center jako před tím. Myslím, že i v Brně na BVV by to bylo potřeba znovu zřídit, protože ta vize je jasná. Budeme se očkovat nadále, je potřeba třetí dávka, děti bude potřeba naočkovat. My jsme přesvědčeni, že je potřeba zavést tu povinnost tak, jak je to v Rakousku.

Co se týče lockdownu, tak Ministerstvo zdravotnictví, a pan ministr to vysvětlí lépe, nechtějí lockdown. My nechceme lockdown, protože si myslíme, že to ničemu nepomůže. My de facto máme kvazi, máme ten bavorský model, to je kvazi model lockdownu pro nenaočkované, ano, my jsme v systému O-N, ano, takže to je de facto, a my jsme rádi a děkujeme všem, kteří se nechali naočkovat, a proč bychom měli tyto lidi, kteří se naočkovali, dávat do lockdownu. Do lockdownu patří nenaočkovaní. A kdybychom se naočkovali víc všichni, tak nemáme takový stoupající stav v nemocnicích. Je to jednoznačně prokazatelné na různých prezentacích.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Je to tak. Já si myslím, že my musíme v tuto chvíli skutečně, jak jsem už o tom hovořil, vyhodnotit ta opatření, která byla teď zavedena, která z našeho pohledu cílí na ta místa, kde je největší riziko přenosu, kde se obecně příliš opatření nedodržují v nošení roušek, kde se vůbec dá velmi složitě kontrolovat, jestli člověk je očkovaný nebo prodělal nemoc. Takže v tomto směru se domníváme, že je na místě přijmout ta opatření, která jsme dnes schválili, a vyhodnotit je v té době těch následujících zhruba deseti až čtrnácti dní.

á pevně věřím, že do té doby se zase zvýší proočkovanost populace. Ta čísla vůbec nejsou špatná, pokud jde o zájem o očkování. Stále ten zájem je někde přes 50 000 denně naočkovaných, samozřejmě včetně třetích dávek, ale jsou tam i ve velké míře zastoupeny i prvovakcinace.

Takže já moc prosím, moc prosím, aby všichni neodkládali, kteří ještě nejsou očkováni, aby se skutečně šli naočkovat, protože jedině tak tu situaci můžeme zvládnout. A je to, a já o tom hovořím opakovaně, vláda tady dělá určitá opatření, ale bez individuální odpovědnosti každého, bez toho, aniž by lidé dodržovali ta opatření, bez toho, aniž by se šli naočkovat, to zkrátka nejsme schopni zvládnout. To přece všichni víme, že to není o vládě primárně, ale je to o celé společnosti, jak k té pandemii přistoupí.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych chtěl dodat, že to je silný apel na všechny naše občany, protože my slyšíme, jak se podvádí, jak se používají QR kódy, jak se falšují některé testy. Slyším neuvěřitelné věci. Kolik se platí za Tečku bez vakcíny. A tyto věci, to snad není normální. Tak proč to tito lidé dělají? Vždyť to dělají proti nám všem. Takže my můžeme akorát poprosit všechny a děkujeme všem naočkovaným, aby nám pomohli zabránit těmto jevům.

Ano, řeknete, máme to kontrolovat. Ano, myslím, že police se snaží, hygiena se snaží, ale nerozumím tomu, když slyšíme ty případy, že paní porodí a skončí na jipce. Není naočkovaná, protože údajně jí ten lékař to nedoporučil. A další případy. Takže to jsou skutečně věci, které jsou nepochopitelné.

A lidi stále píšou, že jsou to nějaké experimentální vakcíny. Nejsou to experimentální vakcíny. Na těch vakcínách se pracovalo dlouze. V lednu dostaneme Novavax, to je vlastně ta tradiční vakcína. Je objednané i Sanofi, takže vakcín je dost a znovu opakujeme, je to jediné řešení, jak zvládnout tu pandemii.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já bych ještě k těm hoaxům a dezinformacím řekl jednu informaci, reálnou informaci, ne dezinformaci, o těch experimentálních, tzv. experimentálních vakcínách. Všichni výrobci vakcín, které dostaly registraci od EMA, musí pravidelně dodávat veškerá data z celého světa v zásadě, nebo případně z Evropy pro Evropskou lékovou agenturu, aby skutečně posoudila bezpečnostní profil těch vakcín, jak ty vakcíny fungují, jak jsou bezpečné v praxi.

Kdyby ty vakcíny nebyly bezpečné, tak by EMA před nedávnem neprodloužila opět registraci všem těm vakcínám, což EMA udělala. Prodloužila na další období registraci těm vakcínám na základě toho, že má data o jejich aplikaci v praxi. Takže skutečně toto už v zásadě nejsou experimentální vakcíny, to už jsou vakcíny, kde jsou velmi robustní data.

Skutečně ta proočkovanost celosvětové populace je masivní. Jsou to miliardy lidí, kteří byli naočkováni těmito vakcínami. To znamená, ta data jsou natolik robustní, že můžeme s klidným srdcem říct, že ty vakcíny jsou bezpečné a že skutečně jsou účinné a pomáhají ochránit naše nemocnice.

Andrej Babiš, předseda vlády: Samozřejmě, že jsou bezpečné. My určitě jsme taky nechtěli experimentovat. A já už jsem ji dostal třikrát a pan ministr dvakrát, takže asi nebudeme dělat experimenty. Jsou to nesmysly. Jsou to vakcíny, které ochraňují životy.

Takže na sítích je samozřejmě plno nesmyslů, my se to snažíme vyvracet, ale je to složité, protože i na sítích jsou různé hoaxy, různé dezinformace. I v televizích vystupují různí lidé proti očkování, což je samozřejmě špatně.

My jsme o tom přesvědčeni, že to je jediné řešení, a prosíme všechny, aby věřili, že to děláme ne z politických důvodů. Lidi se neočkují kvůli nám, ale kvůli sobě, hlavně kvůli sobě. Kvůli svým rodinám, dětem, známým a tak dále.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Český rozhlas.

Jana Magdoňová, Český rozhlas: Já bych se tedy chtěla jenom ujistit, že následujících deset dní tedy bude naprosto beze změn v tom systému, který jste tady právě teď představili? A další věc: Plánujete navyšovat kapacitu testovacích míst před Vánocemi? I očkovaní se nejspíš budou chtít otestovat například před návštěvou rodiny. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dnes proběhla intenzivní debata na Radě pro zdravotní rizika ohledně akceptace dalších PCR testů a já jsem i požádal pana ministra, aby ministerstvo skutečně dělalo maximum pro to, aby se schválily všechny ty postupy, a to by řádově navýšilo kapacitu PCR testování, po kterém my voláme všichni. A doufejme, že ministerstvo to zprocesuje co nejdříve, a tím by to zásadně pomohlo.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Ještě těch deset dní.

Andrej Babiš, předseda vlády: Prosím?

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Kolegyně se ptala ještě na těch deset dní.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Deset dní, ano. My tu situaci sledujeme každý den. Vyhodnocujeme ji. Já říkám v tuto chvíli, vyčkejme těch deset dní na vývoj té situace a pak případně můžeme ta opatření nějakým způsobem upravit. Já jsem pro to, abychom v tuto chvíli počkali. 

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Jenom krátký dotaz: Zdali jste vyhlášení nouzového stavu nějak konzultovali s budoucí vládní koalicí? Vím, že nepotřebujete jejich souhlas, nebo ničí souhlas, ale zdali vědí, nebo zdali znáte jejich názor na to, že možná převezmou zemi s nouzovým stavem?

Andrej Babiš, předseda vlády: My jsme viděli včera tu tiskovou konferenci, kde vystoupili všichni předsedové stran. My vnímáme, že oni mají diametrálně jiné názory než my. Nechtějí povinné očkování, nechtějí systém O-N a mluví o protilátkách, které my jsme se snažili řešit, ale nikde to nefunguje. Takže mají na to jiný názor a dnes ráno proběhlo jednání, o kterém vás bude informovat pan ministr.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ano, je to tak. My jsme se dohodli s Anticovid týmem, že se budeme pravidelně setkávat každý týden. Trošku mě mrzely některé tweety některých kolegů, že vlastně jsme udělali vládu dnes, abychom se s nimi zítra nemuseli potkat. Naopak, já jsem jasně řekl, že musíme tu schůzku udělat dnes ráno ještě před vládou, abychom je mohli se všemi těmi opatřeními a vyhlášením nouzového stavu seznámit. Takže dnes v 9 hodin jsme měli video call s kolegy, kde jsem je se všemi těmi opatřeními a vyhlášením nouzového stavu seznámil a tam jsme to diskutovali. Takže ano, odpověď je, byli o tomto informováni.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ano a dostali prioritu. Takže, v kolik to bylo?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: V 9 hodin.

Andrej Babiš, předseda vlády: V 9 hodin, v 11.30 byla Rada a vláda ve 14. Takže koalice SPOLU dostala prioritu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Nova.

Lucie Hlubučková, TV Nova: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak v rámci těch nových pravidel budou omezeny skiareály, nebo jestli budou omezeny?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: V tuto chvíli skiareály neomezujeme nad rámec těch opatření, která jsou nastavena. To znamená povinnost prokázat se očkováním nebo proděláním nemoci při nákupu skipasu jakéhokoliv, to je to povinnost, která platí. Jinak v tuto chvíli, kromě toho, že samozřejmě jsou omezeny restaurační zařízení a tak dále, mohou být otevřeny taktéž maximálně do deseti hodin, ta všeobecná pravidla samozřejmě platí i na tyto provozy, které jsou ve skiareálech. Ale jinak, že bychom omezovali, že se nemůže tzv. lyžovat, tak to nikoliv.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě Česká televize. 

Klára Bazalová, Česká televize: Mě by ještě jenom zajímalo upřesnění ohledně toho očkování. Kdy byste měli definitivně rozhodnout? Protože vy jste, pane ministře, v úterý říkal, tuším, že do konce týdne by se mohla uzavřít debata a v pondělí byste to mohl předložit na vládu. Zároveň se zmiňovalo, že vznikne mezirezortní skupina. Tak kdy by o tom povinném očkování mohlo být definitivně rozhodnuto? A pak jak jste zmiňovali, že se uvažuje i o povinném očkování pro lidi nad 50 let, tak to by bylo, že všichni by to naráz měli povinné to očkování, anebo by to bylo v nějakém časovém rozestupu, jak například očkování bylo postupně? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Prosím vás, děkuji za dotaz. Pan ministr to dostal za úkol v rámci mezirezortu. A úředníci mají nějaký názor, ta zpětná vazba z toho mezirezortu je, že chtěli jenom zdravotníky a lidi v sociální péči. Ministerstvo zdravotnictví má ten názor, který jsem já tady prezentoval, všechny ty profese. A vláda, dnes jsme o tom diskutovali, má stejný názor.

Takže já předpokládám, že příští týden už se to uzavře. Ano, platí 60 plus, ale pokud jste viděli ty grafy, ale to je jiný, tak je vidět, že i ti padesátníci plní nemocnice. Takže to byla úvaha, ale já si myslím, že příští týden už se to rozhodne, a je to rozhodnutí, samozřejmě, Ministerstva zdravotnictví, ale vláda v podstatě se k tomu vyjadřuje a má de facto stejný názor jako rezort zdravotnictví.

Klára Bazalová, Česká televize: Myslíte tedy, že by to bylo od února, jak jste dříve říkal?

Andrej Babiš, předseda vlády: Ano, ten termín je 1. února 2022, stejně jako v Rakousku.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, Novinky.

Klára Beranová, Novinky.cz: Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, jestli, nebo co budete dělat, když nová vláda shodí ten nouzový stav ve Sněmovně? Protože například Bohuslav Svoboda už říkal, že možná tuto variantu zváží. A pak bych se vás chtěla zeptat, jak to bude s normálními trhy, jestli budou i nějaká opatření pro ně?

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak na první otázku vám odpovíme, když se to stane. A bylo by dobré, aby ta příští vláda už konečně přestala dělat politiku, přestala dělat a mluvit předvolebně. Už je po volbách, vyhráli, takže měli by konečně pochopit, jaká je situace. Z tiskové konference já jsem vůbec nic nepochopil, vlastně co chtějí. A není to politická záležitost. Je to záležitost, kde my jsme jasně definovali, že když budeme v opozici, tak budeme určitě podporovat vládu v těchto krocích a my jsme přesvědčeni, že ten návrh našich kroků je správný a jde tím směrem, kam vlastně směřuje většina členských států Evropské unie.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já se k tomu také vyjádřím. Pokud by k tomu došlo, samozřejmě je to v pravomoci Poslanecké sněmovny, pak by ale také měli kolegové říci, co jiného chtějí dělat s tou situací. Protože já si myslím, že hejtmani o tom hovoří poměrně jasně, zejména někteří, ale já myslím, že teď už ten názor převažuje. Já jsem o tom včera mluvil s řediteli krajských hygienických stanic. Ten názor taktéž byl v zásadě jednotný, že je nutné s tou situací skutečně něco dělat. V tomto směru je nutné vyhlásit nouzový stav. Takže pokud by ho kolegové zrušili, tak by ale zároveň bylo dobře říci, jaká je alternativa. Já tu alternativu v tuto chvíli nevidím v té situaci, o které jsem hovořil a kterou jsem prezentoval.

Pokud jde o tu otázku trhů, tam platí zákaz konzumace alkoholu, který platí vlastně na veškerých veřejně přístupných místech. Jinak trhy mají ta stálá pravidla, rozestupy mezi stánky. Ale to jsou takové ty trhy všeobecné, které jsou celoroční. Znovu opakuji: Adventní trhy, které jsou organizovány v tom předvánočním období, ty se konat nemohou. Pokud se bavíme o farmářských trzích, kde se prodává ovoce, zelenina nebo podobné věci, tak ty se konat mohou za předpokladu těch rozestupů mezi stánky, dodržování nějakých základních pravidel a zákazu konzumace alkoholu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme, z dnešní tiskové konference je to vše, hezký večer.

Andrej Babiš, předseda vlády: Na shledanou.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Díky, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X