Tiskové konference

19. 7. 2021 18:43

Tisková konference po jednání vlády, 19. července 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den. Nejprve pan vicepremiér Jan Hamáček.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych okomentoval některé body z dnešního jednání vlády. Začnu tím, že vláda vyhověla žádosti hejtmana Jihomoravského kraje o souhlas s prodloužením doby, na kterou byl na části území Jihomoravského kraje vyhlášen stav nebezpečí. Takže my jsme vzhledem k situaci, která panuje na tom území postiženém tornádem, usoudili, že ta žádost je oprávněná, a žádosti jsme vyhověli.

Rovněž vláda odsouhlasila dva dary do zahraničí. Konkrétně jeden věcný dar a to je pomoc Tunisu, Tuniské republice, která se potýká opět s nárůstem covidu a požádala o roušky a respirátory. Takže vláda uvolnila ze státních hmotných rezerv příslušné ochranné pomůcky a budou předány Tunisu.

Současně vláda v rámci našeho dlouhodobého závazku vyčlenila čtyřicet milionů korun jako dar na podporu fungování afghánských národních obranných a bezpečnostních sil. Do třech fondů, které spravují nadnárodní nebo mezinárodní organizace v Afghánistánu, ať je to OSN, NATO nebo další, odejde čtyřicet milionů korun. Ty peníze budou použity na výcvik a fungování bezpečnostních složek Afghánistánu.

Tím hlavním tématem, o kterém chci mluvit, je otázka odměn pro příslušníky integrovaného záchranného systému a další, kteří byli nasazeni v rámci pandemie covid-19. Je to téma, které jsme již diskutovali několikrát. Já chci poděkovat kolegům z vlády za to, že podpořili tento návrh. Jedná se o jednorázovou mimořádnou odměnu ve výši 20 000 korun pro policisty, hasiče, vojáky a příslušníky Vězeňské služby, kteří byli v rámci té jarní kampaně nebo těch jarních opatření proti covidu nasazeni.

Týká se to řádově 26 000 policistů, 7 000 hasičů, cca 11 000 vojáků a 6 000 příslušníků Vězeňské služby. Takže ve chvíli, kdy dojde k převodu těchto prostředků do jednotlivých rezortních kapitol, tak ty peníze budou moci být vyplaceny.

Co se týká rezortu vnitra – já nechci mluvit za kolegy z jiných rezortů – tak my jsme nastavili pravidla tak, že tyto odměny budou vyplaceny těm příslušníkům, kteří byli nasazeni, až do osmé tarifní třídy. To znamená, je to opatření, které má zajistit, že opravdu ty peníze půjdou přímo k těm, kteří byli v první linii. Protože historicky tady vždycky minimálně se vedly diskuse, jak je to s těmi odměnami a kdo všechno je dostává a nedostává. Takže je to opatření, že to dostanou příslušníci v osmé a nižší tarifní třídě. To znamená, že to všechno půjde takříkajíc do výkonu.

Já chci využít té možnosti a poděkovat všem těm, kteří opravdu s maximálním nasazením pomáhali v boji proti covidu. Jsem rád, že vláda již dříve vyčlenila prostředky pro zdravotníky a pro záchranáře, to je samozřejmě naprosto správně, a jsem rád, že teď tu odměnu dostanou i další z té první linie. Je to zaprvé poděkování, zadruhé je to i výraz úcty k jejich práci.

Takže ještě jednou děkuji a předávám slovo dalším.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu prvnímu místopředsedovi. Vicepremiér pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu, obchodu a dopravy: Dobrý den. Pochopitelně členové vlády řeší i hlavní téma dne, a to je Národní plán obnovy. Já považuji za velký úspěch to, že byl schválen. Za ještě důležitější považuji to, že předsedkyně Evropské komise, která dnes navštívila Českou republiku, nejenom pochválila naši zemi za kvalitu tohoto plánu, ale rovněž jasně sdělila, že se jedná o bezproblémový záměr nebo plán, který patří jednoznačně do té skupiny zemí, které ho měly připraveny velmi dobře a nebyly tam větší diskuse. Což samozřejmě neznamená to, že jsme průběžně neladili, naše týmy a evropské týmy, detaily jednotlivých komponent a produktů.

Za vysoce zajímavé považuji to, že se nám podařilo v Národním plánu obnovy docílit z tzv. povinných 37 procent zelené tranzice nakonec 41,6. To nás řadí do absolutní evropské špičky s ohledem na zelené ambice a vysoce to ocenil rovněž v pátek místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Jenom podotýkám, že povinná digitalizace, která byla na dvaceti procentech, nakonec skončila na 22,1 procenta.

Já bych tímto chtěl poděkovat celému týmu Ministerstva průmyslu a obchodu, ale i dalším desítkám pracovníků z ostatních rezortů, kteří na tomto plánu pracovali. Nebyl zde historicky ambicióznější plán, 180 miliard korun, založený na vizi Česká republika: Země pro budoucnost, založený na podpoře chytrých technologií, dekarbonizace. Založený na podpoře průmyslu 4.0. Založený na digitalizaci. Založený na podpoře ambiciózního vzdělávání na digitálních platformách. Založený na podporu zdravotnictví a prevenci v oblasti zdravotnictví. Založený na podpoře základního i aplikovaného výzkumu. Je to plán, který vyšel vstříc desítkám a desítkám subjektů, asociací, svazů, platforem a který logicky nakonec skončil kompromisem.

Jsem nesmírně rád, že jsme nepodlehli tlaku na dělení medvěda, který zde pochopitelně byl v nebývalé míře. Protože jestliže se někde má rozdělit 180 miliard, je nabíledni, že zde byly desítky subjektů, ale i třeba aktérů Poslanecké sněmovny i Senátu, kteří měli zájem tu postavit komín za svým městem, nebo tu zbourat komín za svým městem. Tomu jsme nepodlehli, nerozkouskovali jsme to a logicky Národní plán obnovy plní tu úlohu, kterou měl, kterou Evropská komise vytyčila. A to je ta, že je to plán odolnosti v klíčových oblastech.

Chápu i to, že proti němu byly v určitou dobu výtky. Vzpomínám si na všechny ty, kteří předpovídali černé scénáře, že nám Evropská komise neschválí tento plán, že je neprůchodný. Opak je pravdou, tento plán prošel velmi dobře.

Co samozřejmě není možné nevidět, je to, že se opětovně někteří z těchto aktérů pokouší shodit tento plán na střetu zájmů, přičemž je třeba říct, že je to lichá úvaha. My jsme dostali, podobně jako ostatní země v Evropské unii, celkem 109 milníků, cílů, které musíme postupně plnit tak, aby se daly pouštět zdroje z tohoto Národního plánu obnovy. Jeden z těchto milníků, z těchto cílů, se týká v obecné rovině střetu zájmů. Přeloženo do češtiny: Je třeba, aby bylo dosaženo toho, že nebude docházet při čerpání zdrojů k jakémukoliv střetu zájmů, což je obecné tvrzení, které platí, platilo, a pochopitelně my vnímáme, že platit musí. To znamená, nevnímám na něm nic mimořádného ani nic ohrožujícího naše čerpání.

Takže ještě jednou jsem chtěl všem aktérům poděkovat. Pro nás je teď podstatné, aby se toto schválilo na Ecofinu, což ale předpokládáme, že by nastat mělo. Prvních dvanáct zemí už bylo schváleno, další várka zemí bude v následujících týdnech. Poté, co tak bude, můžeme očekávat první zálohou platbu. A poté už začne běžný proces, který bude řízen tzv. podpůrným týmem na Ministerstvu průmyslu a obchodu, a poté se budou distribuovat zdroje, přibližně od poloviny příštího roku všem subjektům.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Dobrý den. Já jsem dnes vládě předložila tři materiály. První z nich se týká programu Živel, to znamená obnovu obydlí postižených živelní pohromou. Reagovali jsme na ty nezkolaudované domy. Skutečně jsme museli trochu se oprostit od toho slova nezkolaudované, protože to by skutečně bylo v rozporu se stavebním zákonem. Šli jsme na to cestou rozestavěných domů.

Vláda dnes schválila, že skutečně lidem, kteří měli rozestavěné domy před tím ničivým tornádem nebo downburstem, tak jim ta státní dotace pomůže k obnově obydlí do toho stavu, v jakém ho měli před tím tornádem.

To znamená, pokud to bylo skutečně tak, že by to bylo jen pár dnů do kolaudace, a museli ten dům zdemolovat, tak samozřejmě na to celé obydlí. Pokud tam byla jenom hrubá stavba, tak do té fáze hrubé stavby.

Zároveň jsme reagovali na velmi přísnou podmínku ohledně bezdlužnosti. My jsme v podmínkách měli, tak jak to je u všech dotačních titulů, minimálně tři roky že člověk nesměl být v úpadku nebo likvidaci. Reagovali jsme na to, protože skutečně takováto živelní pohroma, tak to si zaslouží trochu benevolence vlády, tak ta věta o těch třech letech byla z nařízení vlády vyškrtnuta.

Druhým materiálem, který jsem předložila vládě, byl věcný záměr zákona o vyvlastnění. Tam opět reagujeme na to, aby se dodržovaly lhůty, protože samozřejmě stavební řízení a vyvlastňovací řízení jsou velmi spojité nádoby.

To znamená, zkracujeme délku vyvlastňovacího řízení na 90 dnů s tím, že zákon stanoví lhůty pro veškeré úkony jak vyvlastňovacího úřadu, tak i účastníků řízení. Jedná se například o doložení znaleckých posudků, uvědomění o zahájení řízení. Tam dodnes nikde lhůty nebyly. Nebo stanovení třicetidenní lhůty pro soudy pro projednání žaloby. Vyvlastňovacím úřadem tedy bude krajský stavební úřad, odvolacím orgánem bude specializovaný odvolací stavební úřad.

Je to věcný záměr zákona. To znamená, že nyní bude následovat paragrafové znění. My skutečně u těchto zákonů velmi ctíme veškerá pravidla, jak se mají schvalovat zákony. Proběhlo tedy i k věcnému záměru zákona mezirezortní připomínkové řízení. Dostali jsme zhruba 250 zásadních připomínek a materiál byl dnes předkládán bez rozporu.

A třetí, poslední bod. Schvalovali jsme Strategii rozvoje cestovního ruchu a Akční plán ke Strategii rozvoje cestovního ruchu. Ta strategie je tedy až do roku 2030, akční plán potom na roky 2022 a 2023.

Skutečně jsme reagovali i samozřejmě na tu postcovidovou dobu, na to obnovení cestovního ruchu. Snažíme se tam samozřejmě zakomponovat systém řízení, podpory, inovativní nabídky, digitalizace, poptávky. To, co vlastně očekávají návštěvníci od České republiky. Zabýváme se monitoringem, výzkumem, vývojem. A v podstatě z té strategie i z toho akčního plánu vyplývá alokace na Ministerstvo pro místní rozvoj zhruba 1,2 miliardy ročně.

Zároveň velmi úspěšně jednáme s Evropskou komisí o zapojení cestovního ruchu v rámci nového integrovaného regionálního operačního programu, což je určitě ku prospěchu na to, abychom pomohli s veřejnou infrastrukturou pro cestovní ruch.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, i ode mě. Vláda dnes schválila změnu mimořádného opatření týkajícího se testování. Tak, jak bylo avizováno, tak od 1. září již nebudou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění ty tzv. preventivní testy, které jsou určeny pro cestování, pro návštěvy hospod, koncertů, kulturních akcí, hromadných akcí a podobně.

Takže je to něco, co jsme probrali i na Radě vlády pro zdravotní rizika, a v zásadě jsme se shodli, že je správná cesta vzhledem k tomu, že skutečně očkování dnes je přístupné a bude přístupné prakticky komukoliv tedy, kdo se očkovat rozhodne. S tím, že je jasné ale, že ne každý se očkovat z objektivních důvodů může.

Jednak tedy se to zrušení úhrady z veřejného zdravotního pojištění daných testů nebude vztahovat na osoby mladší 12 let, protože to jsou děti, pro které vakcína v tuto chvíli není registrována. Dále osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou očkovat. Je tam určitá kontraindikace v tomto směru. A dále osoby, které jsou tzv. rozočkované. To znamená, buď u jednodávkového schématu neuplynula doba čtrnácti dnů od podání dávky – to je vlastně u vakcíny Janssen v tuto chvíli, nebo u těch dvoudávkových vakcín zatím tedy člověk neměl tu druhou dávku, je po první dávce očkování, anebo neuplynula ta čtrnáctidenní doba od druhé dávky očkování. Takže na tyto všechny osoby se nadále bude vztahovat ta možnost mít hrazen test. U ostatních ta úhrada od 1. září bude zrušena.

Myslím si, že je to legitimní krok. Ostatně když se podíváte do jiných zemí, jako je Francie a podobně, tak ta debata se vede stejným směrem. Že skutečně primárně preferovanou variantou je očkování jakožto nejefektivnější cesta řešení pandemie nemoci covid-19 a návratu do normálního života.

Takže my jednoznačně prosíme všechny, kdo se mohou nechat naočkovat, nebrání jim v tom žádné zdravotní ani jiné důvody, aby tak učinili a pomohli skutečně s návratem do normálu tak, abychom za první ochránili sebe a své blízké, zadruhé zabránili tomu, že dojde opět k zahlcení nemocnic, třeba v pozdním období, a také samozřejmě zabránili jakémukoliv dalšímu lockdownu, uzavírání obchodů, restaurací…

Myslím, že to si nikdo z nás již nepřeje. A právě pouze díky dosažení kolektivní imunity díky očkování jsme schopni toto odvrátit. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, nejprve Česká televize dotaz, prosím.

Jakub Pacner, Česká televize: Pane ministře Havlíčku, jak jste hovořil o tom vyplácení těch 180 miliard, že by tam neměl být žádný problém, napadla mě jen jedna věc: Na druhou stranu v dubnu přišla do Česka závěrečná auditní zpráva Evropské komise, která říká, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Mě zajímá, jestli nemáte obavy z toho, že by to mohlo být toto tvrzení, ta podmínka právě Evropské komise směřována i směrem k osobě Andreje Babiše a jestli tedy skutečně to vyplácení peněz není ohroženo, nemůže do toho něco zasáhnout? A na vás, pane ministře Hamáčku, prosím jenom, kdy by mohly ty peníze, ta podpora přistát na účtech příslušníků těch složek? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: No děkuji, není ohroženo žádné čerpání peněz. My máme, jak už jsem říkal, 109 milníků, cílů, které se musí splnit. Jiné země jich mají někdo víc, někdo méně a je to naprosto běžný proces, kdy Evropská komise, celkem logicky, říká: Ano, váš plán je v pořádku, váš plán je dobrý a chceme k tomu, aby se mohlo začít čerpat, ještě aby se naplnilo toto, toto, toto a toto, což je v pořádku.

Znovu říkám, tento obecný požadavek na to, aby nedocházelo ke střetu zájmu, který ale logicky na tom nelze nic principiálně, jaksi vyvracet, není míněn a není mířen na konkrétní osobu. Pokud by se jednalo o konkrétní osobu nebo pokud by zde byl nějaký střet zájmu, no tak by nebyl ten plán schválen. To je ta základní a zásadní odpověď, která je.

Jestliže tvrdíte, že někdo má problém se střetem zájmu, tak kdyby se prokázal střet zájmu, tak logicky tento Národní plán obnovy nebude schválen. Národní plán obnovy byl schválen a byl schválen s tím, abychom splnili tyto a tyto cíle a milníky.

Co se týká jinak ještě Agrofertu, na který jste narážel, tady v tuto chvíli není v zásadě o ničem diskuze, protože podle přání Evropské komise nebo závěru auditu se nevyplácí skupině Agrofert poté, co nastala platnost toho tzv. evropského střetu zájmu, nic. My jsme se do té doby řídili jednoznačně českým zákonem a domnívám se, že jsme se řídili správně českým zákonem. Od té doby se nevyplatilo nic. Čili tady nemůže ani dojít ke střetu zájmů jednoduše proto, že se nic nevyplácí.

A protože to je patová situace a je zde český zákon a proti tomu jsou závěry auditu Evropské komise, tak vlastně jedna platba se tzv. poslala do Bruselu, a to bylo po dohodě s Evropskou komisí, která s největší pravděpodobností skončí na Evropském soudním dvoru a ten teprve rozhode o tom, jestli ano, nebo jestli ne, s ohledem na to, jestli se máme řídit českým zákonem, anebo jestli máme vycházet ze závěru auditní komise. A to si myslím, že není nic mimořádného.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak já k té druhé otázce. Samozřejmě, mojí snahou je ty peníze vyplatit co nejrychleji, protože ti hasiči, policisté, ale i vojáci a další už čekali dlouho. Bude to záviset na tom, kdy ty peníze přijdou do rozpočtu Ministerstva financí, a věřte, že je rozhodně nebudeme nikde zdržovat či sušit, ale okamžitě je vyplatíme. Já si myslím, že realistický termín je nejpozději v srpnové výplatě, která tedy přichází v září.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, televize Prima.

Šimon Pilek, CNN Prima News: Já bych se optal pana ministra zdravotnictví k tomu ukončení hrazení těch testů. Kdyby se ta situace měla zhoršovat, máme tady mutaci delta, těch nakažených přibývá, a bylo by ve hře opětovné zavedení testování ve firmách, tak kdo by potom ty testy hradil? Opět by to byl stát, nebo by to třeba přešlo na zaměstnavatele? Díky.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak pokud jde o to nařízené testování, stejně jako ve školách a podobně, tam velmi pravděpodobně by to hradil stát. Ale u těch firem zatím to není vůbec na pořadu dne, tam jsme o tom ještě nejednali.

Skutečně pokud se bavíme o testech, které dnes jsme rozhodli, že nebudou hrazeny, tak jsou to testy určené skutečně pro tu zábavu, cestování a podobně a tam si myslíme, že je na místě, aby lidé se nechali naočkovat primárně. To je to řešení dlouhodobé, nikoliv neustálé testování a hrazení testů.

Myslím si, že i z hlediska tomu, abychom se vyhnuli právě té situaci, o které hovoříte, zhoršování té epidemiologické situace, tak znovu: Jediné řešení je, aby lidé se nechali naočkovat. Žádné jiné efektivní dlouhodobé řešení zatím nikdo nevymyslel, byť tady vidíme v éteru různé debaty. Ale zkrátka platí stále to, že pokud nedosáhneme kolektivní imunity, tak ani testování nám v tomto směru dlouhodobě nepomůže.

Testování je až řešení následků. Testováním zjistíme, že někdo je nakažený. Ale my musíme podporovat prevenci a jediná prevence, jediná účinná prevence, kterou teď máme v ruce, tak je právě očkování.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se ještě chtěla vrátit k tomu střetu zájmů. V případě, že spor s Bruselem o tu metodiku pod Ministerstvem průmyslu a obchodu neskončí do poloviny příštího roku, co se bude dít? Vy tam spoléháte tedy na rozhodnutí soudu?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Nikoliv, my tam nemáme spor s Bruselem, my pochopitelně vše, co činíme, děláme tak, aby už dopředu bylo zřejmé, že není a nehrozí střet zájmu. To znamená, máme kontrolní mechanismy, které dělají, ať už jednotliví pracovníci ministerstva, hodnotitelé atd., kteří určitými nástroji zjišťují to, jestli je daná firma, firmička provázána s někým, kdo by mohl být potencionálně ve střetu zájmů.

To musíme úplně odlišit od toho, co se dnes odehrává v tom Agrofertu. Přece není žádný pochyb o tom, že Agrofert je firma, která je viditelná, a že tady je určitý spor s Evropskou komisí. Toto je míněno obecně na jakoukoliv firmu a to samozřejmě může být někdy náročnější nalézt všechny vazby a provazby na jednotlivé aktéry těch společností, jestli nemohou ve střetu zájmu být.

A to je to, co je v tuto chvíli tím tzv. milníkem. To znamená, prokázat to, že jakákoliv firma, která bude žádat, prostřednictvím tzv. screeningu Ministerstva průmyslu a obchodu bude dostatečně dopředu tzv. odkryta ve smyslu potenciálního střetu zájmů. A pak budeme pokračovat stejně, jako vlastně dnes postupujeme. To znamená otázka názoru Evropské komise, otázka názoru třeba našeho soudu a může to skončit třeba až u Evropského soudního dvora, což samozřejmě je rovněž možnost i u těch ostatních firem.

Ale toto se netýká opravdu Agrofertu- Tady v tuto chvíli není co řešit. Tady je jasně daný jízdní řád a ten hovoří o tom, že v tuto chvíli nic neproplácíme a současně se čeká na verdikt Evropského soudního dvora.

Soňa Remešová, ČTK: Děkuju. A ještě jsem se chtěla zeptat na investice do škol, vláda odsouhlasila 6,7 miliardy na příštích sedm let? Děkuju.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Jestli mohu k tomu druhému dotazu, ano, vláda se zabývala dotačním titulem ministerstva školství. Jde o tzv. prstenec kolem Prahy, kde skutečně je potřeba, aby se i sdružovaly prostředky obcí. To znamená, to jsou svazky obcí atd. a je na to alokováno zhruba 6,7 miliardy korun na samozřejmě několik let. A tyto prostředky by měly sloužit nejenom pro základní školství, ale například i jídelny, prostě stravovací provozy atd.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, Český rozhlas.

Kateřina Součková, Český rozhlas: Já bych se ještě pana ministra zdravotnictví zeptala nebo doptala na to testování. Je už jisté, do jakých nebo v jakých všech případech bude potřeba mít ten test? Jestli to bude stejně jako teď, tzn. cestování i návštěvy restaurací a podobně, nebo jestli se to bude případně nějak upřesňovat?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak zatím se nic v tomto směru nemění. Ta situace se vyvíjí poměrně dynamicky, takže uvidíme samozřejmě, jak to bude ke konci roku, ale zatím, myslím, pardon, ke konci léta. Ale zatím zkrátka ta situace je, jaká je, a hlavně, pokud jde o cestování, tak to není jenom na nás.

Záleží na tom, jaká opatření má daná země, a je jasné, že pokud někdo není očkovaný, tak v zásadě dnes platí onen tzv. covid pas. To znamená, musí se prokázat buď testem, anebo tím, že prodělal nemoc, a to vyžaduje ta země, kam směřuje.

Takže ono to není jenom o tom, jaká opatření si nastaví Česká republika, ale samozřejmě jaká opatření má ta daná země, kam daný jedinec směřuje. A tam předpokládám, že to budou opatření, která jsou stejná jako v tuto chvíli.

Kateřina Součková, Český rozhlas:  A pak mě ještě zajímá, jestli bude stále platit ta stoosmdesátidenní lhůta po prodělání nemoci, nebo jestli i to se bude měnit?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ne, to v tuto chvíli platí. Na tom je základní shoda, že skutečně sto osmdesát dní po prodělání nemoci člověk je chráněn natolik, aby byl považován za bezrizikového, bezinfekčního. Takže v tuto chvíli tuto lhůtu neměníme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, tak ten poslední bude prostřednictvím webexu, paní Janáková, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý den, doufám, že mě slyšíte.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano.

Barbora Janáková, Deník N: Já jsem se chtěla zeptat: Na posledním jednání vlády pan ministr zdravotnictví mluvil o tom, že se nejednalo o možnosti poslání vakcín do ciziny. Zřejmě se jedná o těch, tuším, že 2,5 milionu dávek. Mě by zajímalo, jestli jste o tom jednali dnes. Má jednat o plán věnování vakcín v rámci programu Covax. Tak jestli jste o tom tentokrát jednali, pokud ano, tak v jakém celkovém počtu a jaké zemi je pošleme? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: V tuto chvíli nebo dnes tedy na vládě ještě tento materiál projednáván nebyl. My jsme o něm jednali zatím neformálně s Ministerstvem financí. Jsou tam ještě nějaké připomínky v tomto směru. Takže já předpokládám, že pokud vše si vyjasníme, tak by na příští vládě již projednán býti měl.

Řešíme nejenom otázku darování vakcín v rámci programu Covax, ale i případně prodeje vakcín do některých zemí, protože skutečně si myslím, že v tomto směru musíme mít připraveny obě tyto možnosti. Takže tam ještě probíhá nějaké jednání s Ministerstvem financí v tomto směru, ladíme ten materiál tak, aby tam nebyly jakékoliv pochybnosti a rozpory. A já bych chtěl, aby v příštím týdnu byl na vládě schválen.

Barbora Janáková, Deník N: Mockrát děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme, a to je z dnešní tiskové konference vše, hezký zbytek dne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X