Aktuálně

19. 7. 2021 18:19

Stát v tornádem postižených obcích pomůže i lidem s nezkolaudovanými domy

Na tiskové konferenci po jednání vlády se novináři dozvěděli podrobnosti o hlavních projednávaných bodech, 19. července 2021.
Na tiskové konferenci po jednání vlády se novináři dozvěděli podrobnosti o hlavních projednávaných bodech, 19. července 2021.
Nárok na finanční pomoc z dotačního programu Živel při obnově bydlení poškozeného v důsledku živelní katastrofy na jižní Moravě budou nově mít i lidé, kterým tornádo poškodilo nezkolaudované obydlí. Změnu příslušného nařízení vlády schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 19. července 2021. Rozhodla také o vyplacení mimořádných odměn pro policisty, hasiče, vojáky a příslušníky Vězeňské služby, kteří museli během pandemie covid-19 sloužit za obtížných podmínek.

Novela nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021 umožní získat dotaci a úvěr z prostředků fondu i v situaci, kdy živel poškodil jejich rozestavěné či nezkolaudované obydlí. To dosavadní znění vládního nařízení neumožňovalo. Zmírní se také podmínky pro ověření solventnosti žadatele o podporu tak, aby na finanční pomoc od státu dosáhlo více poškozených obyvatel dotčených obcí na jižní Moravě. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda zároveň vyhověla žádosti hejtmana Jihomoravského kraje a souhlasila s prodloužením doby vyhlášeného stavu nebezpečí na části území Jihomoravského kraje postiženého živelní katastrofou na období nejdéle do 23. srpna 2021.

Kabinet schválil také tři materiály, které umožní vyplatit mimořádné odměny policistům, celníkům, profesionálním hasičům, vojákům a příslušníkům Vězeňské služby za nasazení v mimořádně obtížných podmínkách během pandemie covid-19. Všichni hasiči a příslušníci ozbrojených sborů, kteří se v rámci služby aktivně zapojili do řešení následků pandemie, dostanou k platu mimořádnou odměnu ve výši 20 000 korun. Jedná se o 33 861 příslušníků bezpečnostních sborů Ministerstva vnitra, 11 853 vojáků z povolání a 6 511 příslušníků bezpečnostního sboru Ministerstva spravedlnosti. Celkem vláda na tyto mimořádné odměny a s nimi spojené vedlejší náklady vyčlení ze státního rozpočtu více než 1,4 miliardy korun. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra a v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Vláda odsouhlasila také udělení dvou humanitárních darů. První má pomoci Tuniské republice zvládnout současnou vlnu pandemie nemoci covid-19. Česká republika do této severoafrické země pošle ze zásob Správy státních hmotných rezerv 256 000 kusů zdravotnických roušek a 50 490 kurů respirátorů FFP2 v celkové hodnotě přesahující 5,6 milionu korun. Druhý dar, 40 milionů korun, má pomoci Afghánistánu se stabilizací země. Jedná se o pokračování dosavadní podpory afghánské vlády, kterou Česká republika poskytovala v letech 2016 až 2020. Peníze budou vyplaceny třem svěřenským fondům, které v této zemi podporují zemědělství, rozvoj venkova a vzdělávání a také afghánskou armádu a policii.

Vláda rovněž projednala i dva věcné záměry nových zákonů. Zákon o vyvlastnění má pomoci zrychlit proces vyvlastnění zkrácením délky vyvlastňovacího řízení snížením počtu a délky soudních řízení a urychlením zahajování staveb, které jsou na vyvlastňovacích procesech závislé. Nový zákon má také zvýšit právní jistoty v otázkách náhrady za vyvlastnění a vést ke zvýšení motivace k uzavírání dohod o získání práv. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj.

Druhý zákon o národní infrastruktuře pro prostorové informace má napravit současný stav, kdy v českém právním řádu chybí ucelené, přehledné, systematické a současně závazné legislativní ukotvení národní infrastruktury pro prostorové informace. Nový zákon by měl pozitivně změnit podmínky pro sběr, pořizování, zpracování, správu, sdílení a využívání prostorových informací z území ČR, a to i ve vztahu k prostorovým informacím využitelným pro potřeby zajišťování obrany státu a bezpečnosti, krizového řízení a integrovaného záchranného systému.

Vláda projednala také návrh ministra zdravotnictví na vydání nového mimořádného opatření, kterým se od 1. září změní podmínky pro bezplatné testování na nemoc covid-19. Nově budou mít nárok na testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze osoby mladší 12 let, ty s plně nedokončeným očkováním a také ti, kteří předloží lékařskou zprávu, že se ze zdravotních důvodů nemohou nechat naočkovat. Pro tyto osoby bude dál platit limit dvou bezplatných RT-PCR testů za měsíc a jednoho POC antigenního testu za 7 dní.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-19--cervence-2021-189842/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie