Očekáváné události

23. 2. 2011 13:30

Schůze vlády ČR: TK po 13.30 hod.

Členové vlády ve středu 23. února 2011 od 10 hodin projednají mimo jiné:

  • Návrh novely zákona o důchodovém pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; (bod 2. schůze vlády 16.2.2011); Předkládá: ministr práce a sociálních věcí;
  • Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim; Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády;
  • Návrh novely zákona o Rejstříku trestů; Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády;
  • Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk č. 247); Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády;
  • Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2011; Předkládá: vedoucí Úřadu vlády;
  • Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (bod 21. schůze vlády 16.2.2011); Předkládá: ministr práce a sociálních věcí;

9:55 hod. – fototermín
Po 13:30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2860
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X