Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

18. 1. 2012 8:55

Schůze vlády ČR, TK po 12 hod.

Členové vlády ve středu 18. ledna 2012 od 9.00 hod. projednají mimo jiné:

  • návrh novelizace zákonů o archivnictví a spisové službě a o elektronickém podpisu; Předkládá: ministr vnitra;
  • návrh novelizace zákonů o finanční kontrole ve veřejné správě a o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání; Předkládá: ministr financí;
  • návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; Předkládá: ministr zdravotnictví
  • Soubor Rámcových pozic k návrhům nařízení pro fondy Společného strategického rámce EU pro období 2014-2020; Předkládají: ministři pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí;
  • Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 – 2013: průběžné vyhodnocení úkolů; Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví;
  • Problematiku chirurgických kastrací u pachatelů sexuálních trestných činů; Předkládají: ministr zdravotnictví a zmocněnkyně vlády pro lidská práva;
  • Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2012; Předkládá: ministr zemědělství;
  • Analýzu právních možností prosazení vůle státu v tomto a budoucích tendrech na výstavbu jaderných bloků; Předkládá: předseda vlády.

8.55 hod. – fototermín

po 12.00 hod. - tisková konference


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz  
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X