Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 1. 2012 16:22

Vláda chce zlepšit kontrolu veřejné správy

Vláda schválila novelu zákona o finanční kontrole, která posílí mechanismus odhalování korupce.

Jsem přesvědčen, že tato novela výrazným způsobem posouvá vpřed nezávislost auditu, větší odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků ve státní správě při kontrole,“ uvedl po středečním jednání vlády ministr financí Miroslav Kalousek.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Novela odstraňuje duplicity

Zejména obsahově rozděluje dosavadní veřejnosprávní kontrolu jednoznačně na kontrolu, kterou si vykonávají odpovědní pracovníci svým vnitřním auditem a audit ve veřejné správě, který provádí průřezově ministerstvo financí,“ vysvětlil Kalousek. Podle ministra tak dochází díky novele k odstranění duplicit.

Cílem návrhu je především zlepšit a zefektivnit prevenci korupce. Proto je třeba nastavit účinný řídící a kontrolní systém veřejné správy. Nová právní úprava zavádí dvoustupňový systém kontroly nakládání s prostředky ve veřejné správě.

Větší odpovědnost manažerů a zavedení auditu

První stupeň by měl spočívat v posílení manažerské odpovědnosti za kontrolní mechanismy. Povinnosti těchto vedoucích zaměstnanců jsou na základě novely též jasně upřesněny.

Druhý stupeň pak zavádí audit, který takto zavedené kontrolní mechanismy kontroluje z hlediska jejich funkčnosti a účinnosti. Audit by měl poté, co by zjistil případné nedostatky, doporučit vrcholnému vedení veřejné správy opatření, která by vedla ke zdokonalení kontrol. Návrh zároveň posiluje nezávislost zaměstnanců tohoto interního auditu.

Sjednotí se kontroly využívání peněz z ČR a Unie

Jednou z dalších podstatných novinek zákona o finanční kontrole je sjednocení finanční kontroly využívání peněz z Evropské unie a tuzemských zdrojů. Podle dosavadní praxe jsou tyto kontroly oddělené, přičemž čerpání peněz z fondů EU probíhá na základě auditu, zatímco ostatní čerpané veřejné prostředky jsou kontrolovány veřejnou správou.

Zefektivnit systém finanční kontroly veřejných prostředků je jedním z bodů Strategie vlády v boji proti korupci. Navíc se také návrh snaží přiblížit praxi běžné v Evropské unii, která je zavedená a doporučená. Způsob provádění finanční kontroly veřejných prostředků je v Česku odlišný od ostatních zemí Evropské unie.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie