Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

25. 1. 2023 12:39

AKTUALIZOVÁNO: 25. ledna 2023 Schůze vlády ČR

Ve středu 25. ledna 2023 proběhne ve Strakově akademii jednání vlády. Začínat bude 30 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Vláda projedná mimo jiné návrhy zákonů o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů a penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů. Zabývat se bude i novelou zákona o Rejstříku trestů či personálním zajištěním Digitální a informační agentury.

Kompletní program jednání vlády 25. ledna 2023 naleznete na https://www.odok.cz/portal/zvlady/jednani-detail/2023-01-25/.

Termín

25. ledna 2023

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

12.55 – příchod médií na doorstep
13.00 – zahájení doorstepu
13.25 – fototermín před začátkem jednání
13.30 – jednání vlády
(čas se může změnit s ohledem na průběh jednání Sněmovny)
následně – tisková konference

Pro účast na doorstepu. fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X