Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 1. 2023 17:02

Výsledky jednání vlády 25. ledna 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů
čj. 1272/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů
čj. 1499/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1383/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh první systemizace služebních a pracovních míst Digitální a informační agentury
čj. 49/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst České správy sociálního zabezpečení s účinností od 1. února 2023
čj. 50/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zabezpečení přehledu nepotřebných nemovitostí státu
čj. 37/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů
čj. 66/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
čj. 69/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Odpověď na dopis místopředsedkyně Evropské komise M. Vestager ze dne 13. ledna 2023 ve věci posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a modifikace dočasného krizového rámce veřejné podpory
čj. 70/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.
čj. 1513/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.
čj. 1514/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1515/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1516/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh na přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatých v Ženevě dne 17. června 2022
čj. 30/23
Předkládají: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Prodloužení účinnosti Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v České republice pro období 2018–2022
čj. 45/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Informace o průběhu a výsledcích 8. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (Budapešť, Maďarsko, 26.–30. září 2022)
čj. 51/23
Předkládají: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o zakázce „Imitace vzdušných cílů – služba“
čj. 34/23
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie