Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

8. 2. 2022 16:26

9. února 2022: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 14.00

Ve středu 9. února od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční jednání vlády Petra Fialy. Upozorňujeme, že kvůli nepříznivé epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se fototermín ani doorstep před začátkem jednání.

Vláda by měla mimo jiné projednávat nový návrh státního rozpočtu na letošní rok a prodiskutovat také otázku kompenzací pro podnikatele postižené protiepidemickými opatřeními v závěru minulého roku. Na programu má i návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie, návrh na jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby a dvě poslanecké legislativní předlohy. Zabývat se bude i aktuální epidemickou situací a změnami v platných opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

Program jednání vlády 9. února 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-02-09.

Termín

9. února 2022

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

10.00 – začátek jednání vlády bez fototermínu
14.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Důležité informace k akreditaci

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci je počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací. Přechodně bude konference dostupná také videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci chtěli připojit, je nutná akreditace nejpozději do středy 9. února do 9.00 na e-mail akreditace@vlada.cz.

Upozorňujeme, že podmínkou pro vstup do Strakovy akademie je předložení digitálního certifikátu EU COVID nebo potvrzení vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb, případně písemného potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, u nichž podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, že dotyčná osoba v posledních 72 hodinách podstoupila RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo v posledních 24 hodinách podstoupila rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření u zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Po dobu pobytu v budově Úřadu vlády ČR je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2 (KN95) či obdobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o povinné ochraně dýchacích cest.

Fototermíny na začátku jednání a doorstep se vzhledem k epidemické situaci neuskuteční.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X