Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 2. 2022 13:56

Výsledky jednání vlády 9. února 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Ke schválení

1. Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady zajišťující globální minimální (efektivní) zdanění nadnárodních společností v EU
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání: neschváleno.

2. Rámcová pozice k rozšíření čl. 83 odst. 1 SFEU o hate speech a hate crime
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání: neschváleno.

Pro informaci

1. Rámcová pozice ke Sdělení Komise „Příští generace vlastních zdrojů pro rozpočet EU“ a k související revizi Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů (ORD) a revizi Víceletého finančního rámce 2021-2027
Předkládá: ministr financí

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 109/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 118)
čj. 113/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 119)
čj. 114/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

5. Návrh na jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby
čj. 126/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Statut Ústředního krizového štábu, Jednací řád Ústředního krizového štábu a Organizační řád odborné pracovní skupiny pro koordinaci krizové komunikace Ústředního krizového štábu
čj. 118/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
čj. 129/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 10. do 18. února
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 130/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19. do 28. února
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 131/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 132/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zabezpečení financování strategického projektu prořízení pásového bojového vozidla pěchoty ze státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v letech 2023 až 2025
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Návrh na jmenování mjr. doc. Ing. Zdeňka Pokorného, Ph.D. profesorem
čj. 102/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Účast předsedy vlády na Summitu Evropská unie – Africká unie v Bruselu ve dnech 17. a 18. února 2022
čj. 122/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2022)
čj. 106/22
Předkládá: ministr financí

2. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Zabezpečení provozu aplikací PBL, RDPHM a systému SEED-NDEA
čj. 1521/21
Předkládá: ministr financí

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (68)
čj. 103/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Zabezpečení technické podpory Oracle a související služby
čj. 111/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

5. Informace o veřejné zakázce „Pořízení náhradních dílů pro UAS ScanEagle – FMS“
čj. 108/22
Předkládá: ministryně obrany

6. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. ledna 2022 do 15. ledna 2022
čj. 115/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie