Očekáváné události

1. 9. 2017 12:24

4. září 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 17.30 hod.

V pondělí 4. srpna 2017 od 15.00 hodin se na zámku Lednice uskuteční schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Návrh navýšení finančních prostředků na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji schválených usnesením vlády ze dne 16. ledna 2002 č. 50 ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje navýšit finanční prostředky na dokončení sanací, rekultivací a následné revitalizace předmětných území v Ústeckém a Karlovarském kraji. Vládě je navrhováno navýšení finanční garance z 15 mld. Kč na 18 mld. Kč.
   
 • Plnění pracovního plánu Slavkovské spolupráce v oblasti průmyslu, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Materiál informuje o dosaženém pokroku při plnění Pracovního plánu Slavkovské spolupráce pro rok 2017 a zároveň představuje pozici České republiky k možnostem trilaterální spolupráce v oblasti průmyslu.
   
 • Informace členům vlády o plnění Pracovního plánu Slavkovské spolupráce pro rok 2017 v souvislosti s rozvojem vysokorychlostního železničního spojení a založení stálé expertní pracovní skupiny k železniční dopravě, předkládá ministr dopravy
  Materiál informuje o plnění Pracovního plánu Slavkovské spolupráce pro rok 2017 v souvislosti s rozvojem vysokorychlostního železničního spojení a založení stálé expertní pracovní skupiny k železniční dopravě.
   
 • Plnění pracovního plánu Slavkovské spolupráce v oblasti vzdělávání, předkládá ministr školství
  Informace o plnění Pracovního plánu Slavkovské spolupráce v roce 2017, prezentace možností trilaterální spolupráce s akcentem na oblast duálního vzdělávání.
   
 • Informace k žádosti hejtmana Zlínského kraje o prodloužení stavu nebezpečí, předkládá ministr vnitra
  V souvislosti s výskytem afrického moru prasat byl ve Zlínském kraji vyhlášen stav nebezpečí od 31. července 2017 do 29. srpna 2017. Dne 22. srpna 2017 požádal hejtman Zlínského kraje o prodloužení stavu nebezpečí do 29. září 2017.
   
 • Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem, předkládá předseda vlády
  Materiál se věnuje fenoménu tzv. sdílené ekonomiky. Analýza sestává z právní a ekonomické části a zabývá se působením digitálních platforem na území České republiky, jejichž význam v posledních letech výrazně stoupá. Materiál slouží jako podklad pro další postup vlády v oblasti regulace služeb sdílené ekonomiky.
   
 • Návrh na poskytnutí mimořádného peněžního daru krajanskému spolku Svaz Čechů v Chorvatské republice na dostavbu základní školy J. A. Komenského v Daruvaru, ministr zahraničních věcí
  Vláda projedná návrh na poskytnutí 300 000 eur, o který požádala česká krajanská komunita. Částka odpovídá nákladům, které na dostavbu vynaloží chorvatská strana na principu 50% participace obou zemí na celkových nákladech. Finanční prostředky nelze zabezpečit v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, a proto žádá resort o jejich uvolnění z vládní rozpočtové rezervy.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-09-04. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

4. září 2017

Místo

Zámek Lednice, Zámek 1, Lednice
 

Program

14.55 – fototermín před začátkem jednání
17.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X