Tiskové konference

4. 9. 2017 21:32

Tisková konference po jednání vlády, 4. září 2017

Bohuslav Sobotka, premiér ČR: Hezký podvečer, dámy a pánové, ještě stále jsme tedy v Lednici na společném jednání české a slovenské vlády, které zde probíhalo během dnešního dopoledne a oběda. Pak navázalo pokračování jednání už samostatné české vlády a dovolte mi, abych vás informoval o některých rozhodnutích, které dnes vláda přijala. Nejprve vláda souhlasila na svém zasedání s poskytnutím mimořádného peněžního daru krajanskému spolku Svaz Čechů v Chorvatsku, Chorvatské republice. Ten dar bude poskytnut ve výši 300 000 eur a je poskytnut na projekt dostavby základní školy Jana Amose Komenského v Daruvaru. Jedná se o společný projekt s vládou Chorvatské republiky, tzn. budou zde poskytnuty společně finanční prostředky tak, aby mohla být dostavěná tato základní škola, která je velmi významná pro českou krajanskou komunitu, která má své centrum v rámci Chorvatska právě ve městě Daruvar. Takže jsem velmi rád, že vláda dnes tento návrh ministra zahraničí schválila. Druhé důležité téma, o kterém dnes vláda rozhodla, pro schválení návrhu řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020, to byl materiál, který předkládal ministr zdravotnictví pan Ludvík. Jistě víte, že v souvislosti s tím, že Ministerstvo zdravotnictví muselo v rámci mandátu naší vlády uskutečnit výběrové řízení na provozování letecké záchranné služby, tak se vláda rozhodla o tom, že bychom chtěli změnit koncepční přístup k zajišťování letecké záchranné služby a rozhodli jsme se, že bychom do budoucna chtěli připravit takové podmínky, aby leteckou záchranku u nás provozoval stát. Asi nemusím připomínat, že pokud jde o standardní pozemní záchrannou službu, tak záchranné stanice dneska zřizují kraje a financují je společně kraje a systém zdravotního pojištění, tzn. záchranku, pozemní záchranku dneska zajišťuje veřejný sektor a naším cílem je, aby do budoucna i leteckou záchrannou službu zajišťoval veřejný sektor. Vláda dnes tedy schválila návrh pana ministra Ludvíka, to bude znamenat, že na základně v Plzni by nadále leteckou záchrannou službu zajišťovalo Ministerstvo obrany, na základně v Praze by nadále zajišťovalo leteckou záchrannou službu Ministerstvo vnitra, a ostatních 8 základen: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem by zajišťoval k tomuto účelu nově založený státní podnik. Současně vláda uložila ministrovi zdravotnictví, aby do konce letošního roku předložil na vládu plán potřebných kroků, které povedou, tedy, k realizaci tohoto cíle. Třetí téma, kterým jsme se zabývali, byl postup, který se týkal závazků na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Jde o to, aby byl vytvořen systém, na základě kterého tedy budou moci býti přezkoumávány podpory, které jsou poskytovány na obnovitelné zdroje energie. Ministr průmyslu a obchodu dostal dnes od vlády uloženo, aby připravil příslušnou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, a tak, aby ta novela mohla být zase na vládu předložena do konce letošního roku. A další důležité rozhodnutí, které vláda učinila na základě návrhu ministra průmyslu a obchodu, vláda dnes navýšila finanční prostředky na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a také v Karlovarském kraji. Tyto finanční prostředky byly navýšeny celkem o částku tří miliard korun na celkovou částku 18 miliard korun, tzn. na základě tohoto usnesení vlády by v příštích letech měla být postupně uvolňována částka až do celkové výše 18 miliard korun na řešení, tedy sanace, těchto ekologických škod. Tolik alespoň velmi stručně k některým důležitým rozhodnutím dnešního jednání vlády. Děkuju.

Daniel Herman, ministr kultury: Já jsem dnes informoval vládu o kandidatuře České republiky na konání Světového dne mládeže v roce 2022 v České republice, konkrétně v Praze. Je to důležitá událost, která se koná za účasti papeže, a je to vždycky záležitost, která dokáže sezvat desetitisíce mladých lidí z celého světa. Tuto tradici založil v roce 1984 papež Jan Pavel II. a od té doby každé dva, maximálně tři roky se mládež, zhruba do 35 let, setkává v některé ze světových metropolí a česká biskupská konference vyhodnotila, že by v roce 2022 mohla být touto destinací právě Praha. Vzhledem k tomu, že se jedná o setkání značného množství lidí i ze zemí, které třeba mají s Českou republikou vízovou povinnost, je třeba zajistit bezpečnost v případě papeže, je třeba zajistit dopravu zdravotní služby, tak samozřejmě takto významnou událost musí také vzít na vědomí vláda příslušné země, což je důležitý předpoklad k tomu, aby kandidatura té dané země mohla být projednávána. K tomu tedy dnešní den došlo a uvidíme, jestli Česká republika bude vybrána. Každopádně se jedná o významnou událost, která by zviditelnila naši zemi v kontextu celého světa a která se zde ještě nikdy v historii nekonala. Takže rok 2022 a Praha je možnou příští destinací tohoto světového setkání mládeže s papežem. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X