Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

25. 8. 2015 14:26

26. srpna 2015: Schůze vlády ČR, TK v 13.00 hod.

Členové vlády ve středu 26. srpna 2015 od 09.00 hodin projednají mimo jiné:

  • Návrh novely zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, předkládá: ministr dopravy.
    Základním cílem návrhu je rozšíření rozsahu činností, které může Fond ze svého rozpočtu financovat, čímž se zvětší okruh kvalitních projektů, na které je možné čerpat prostředky z rozpočtu Evropské unie, v důsledku čehož dojde k efektivnějšímu čerpání těchto prostředků.
  • Návrh novely nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy.
    Smyslem úpravy je zajistit srovnatelné pracovní podmínky pedagogických pracovníků mateřských, základních i středních škol a školských zařízení, vytvořit srovnatelné podmínky pro jejich odměňování, a přispět tak ke zvýšení kvality jejich výchovně-vzdělávací činnosti.
  • Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, předkládá: předseda vlády.
    Cílem materiálu je shrnout hlavní opatření, která napomohou rozvoji digitální ekonomiky v ČR, a to jak z hlediska národních faktorů, tak i iniciativ na úrovni Evropské unie.
  • Základní parametry zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016, předkládá: ministr dopravy.

Kompletní program najdete na www.vlada.cz, kde jsou po skončení zasedání vlády informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

08.55 – fototermín
13.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X